In English

Vogelfoto's: Meeuwen in Amsterdam

In het Nederlands

Wat is nieuw? 18-06-11: Geel C51N, de derde geringde Baltische Mantelmeeuw voor Amsterdam. Zie ook mijn meeuwenfoto's op waarneming.nl.

Lees meer over deze website. Commentaar of correcties? Stuur dan een mailtje naar Ruud Altenburg.Meeuwen in Amsterdam Meeuwen in Amsterdam

Foto's van Zilvermeeuwen, Kleine Mantelmeeuwen, mogelijke Heuglins Meeuwen, Geelpootmeeuwen, Pontische Meeuwen, Grote Burgemeesters, Kleine Burgemeesters, Kokmeeuwen en Zwartkopmeeuwen in Amsterdam.

Moeite met het herkennen van meeuwen? Bestel dan de meeuwenspecial van de Vogelwerkgroep Amsterdam, die ingaat op de herkenning van eerste kalenderjaar grote meeuwen!

Andere meeuwen Meeuwen elders in Nederland

Foto's van een ad Ringsnavelmeeuw, waarschijnlijke 3kj Baltische Mantelmeeuwen, een leucistische Grote Mantelmeeuw en een ad Grote Burgemeester.

Meeuwen in Polen NIEUW! Meeuwen in Polen

Foto's gemaakt in januari en mei op de vuilnisbelt van Łubna in centraal Polen. Zilvermeeuw, Geelpootmeeuw, Pontische Meeuw, Grote Burgemeester, Kleine Mantelmeeuw, Stormmeeuw en Zwartkopmeeuw [alleen in het Engels].

De mei sectie is geupdate met veel nieuwe foto's uit 2007!

Geelpootmeeuwen in NO Spanje/Z Frankrijk Geelpootmeeuwen in NO Spanje/Z Frankrijk

Foto's gemaakt in november rond Roses (NO Spanje), Montpellier en Marseille (Z Frankrijk). Deze tonen niet alleen de variatie in de reikwijdte van post-juveniele rui in 1kj vogels, maar ook de individuele variatie in 2kj, 3kj en (bijna-)adulte Geelpootmeeuw [alleen in het Engels].

Slechtvalken Slechtvalken in Amsterdam

De elektriciteitcentrales aan de Hemweg (Amsterdam) en bij de Vijfhoek (Diemen) zijn beide sinds enige tijd 's winters de vaste verblijfplaats van een paartje Slechtvalk. In 2003 kwam het bij de Hemweg tot het eerste broedgeval voor Amsterdam. Met een link naar de Hemweg webcam.

Andere vogels in en om Amsterdam

Zeldzame en opmerkelijke vogels in en rond Amsterdam: Groene Reiger, Kwakken, Siberische Taling, IJslandse Grutto's, Pestvogels, gedeeltelijk leucistische Merel, afwijkende Tjiftjaf, mogelijke hybride Fitis x Tjiftjaf en Iberische Tjiftjaf.

Reisverslagen uit Polen en Tunesië Reisverslagen

Geïllustreerde reisverslagen uit Polen, Tunesië en Cyprus [alleen in het Engels].

Reisverslagen uit Polen en Tunesië Downloads

Enkele artikelen die ook beschikbaar zijn als PDF.