DownloadsMeeuwenspecial

Altenburg, R.G.M. en M.J.M. Muusse. 2004. Herkenning en voorkomen van eerste kalenderjaar grote meeuwen in Amsterdam. Gierzwaluw 42(2): 1-31.

Op verzoek van de Vogelwerkgroep Amsterdam hebben Mars Muusse en ik een artikel geschreven over de herkenning van eerste kalenderjaar grote meeuwen: Zilvermeeuw, Kleine Mantelmeeuw, Geelpootmeeuw en Pontische Meeuw.

Het artikel is geschreven voor vogelaars die geïnteresseerd zijn in de herkenning van deze soorten maar hier nooit aan begonnen zijn vanwege de vermeende complexiteit. Aan de hand van uitgebreide beschrijvingen, kleurenfoto's en tekeningen hebben we getracht duidelijk te maken dat de meeste 1kj vogels zonder problemen te herkennen zijn.

Naast de herkenning wordt ook aandacht besteed aan het voorkomen van de vier soorten in Amsterdam en worden lokaties beschreven waar veel meeuwen te zien zijn.

> Download meeuwenspecial als PDF bestand [5.9 MB]

Degenen die liever een gedrukte versie hebben kunnen deze via de website van de VWGA bestellen.

> Bestel de meeuwenspecial


Nieuw! Interessante meeuwen langs de Erasmusgracht in 2005

Altenburg. R.G.M. 2006. Interessante grote meeuwen langs de Erasmusgracht in 2005. Gierzwaluw 43(4): 8-18.

Eveneens beschikbaar is een artikel over het voorkomen van grote meeuwen langs de Erasmusgracht. Hierin worden de interessantste waarnemingen van 2005 behandeld, met als hoogtepunten een geringde Baltische Mantelmeeuw (foto's zullen verschijnen op deze site na publicatie in Dutch Birding) en een waarschijnlijke Heuglins Meeuw. Dit artikel gaat wat dieper in op de herkenning van 2kj vogels van deze twee taxa.

> Download artikel als PDF bestand [11.2 MB]