Peregrines/SlechtvalkenPeregrine - Slechtvalk - Immature/jong

1: © Onno Wildschut, 13-04-04. In 2004, the clutch consisted of four eggs. In 2004 bestond het legsel uit vier eieren.Peregrine - Slechtvalk - Eggs/eieren

Peregrine - Slechtvalk - Immature/jong

2-3: © Ruud Altenburg, 13-05-04. All eggs have hatched and four healthy chicks—three females and a male—were found when the nest was inspected one month later. Note the prey remains in 2: legs of a pigeon and the head of a Starling. Alle eieren zijn uitgekomen en bij inspectie van het nest werden vier gezonde jongen aangetroffen, drie vrouwtjes en een mannetje. Let op de prooiresten in 2: duivenpoten en de kop van een Spreeuw.Peregrine - Slechtvalk - Immature/jong

Peregrine - Slechtvalk - Immature/jong

Peregrine - Slechtvalk - Immature/jong

Peregrine - Slechtvalk - Immature/jong

Peregrine - Slechtvalk - Immature/jong

Peregrine - Slechtvalk - Immature/jong

4-9: © Ruud Altenburg, 13-05-04. Peter van Geneijgen weighs, measures and rings the chicks. These get orange rings with the inscriptions M4 (the male, in 4), O0 (in 5), O1 (in 6) and O2 (in 7). Peter van Geneijgen weegt, meet en ringt de jongen. Deze krijgen oranje ringen met de inscripties M4 (mannetje, in 4), O0 (in 5), O1 (in 6) en O2 (in 7).Peregrine - Slechtvalk - Immature/jong

10: © Ruud Altenburg, 13-05-04. The chicks back in the nestbox. De jongen terug in de nestkast.