Bohemian and Japanese Waxwing/
Pestvogel en Japanse PestvogelWaxwing - Pestvogel

Waxwing - Pestvogel

1-2: © Ruud Altenburg, 03-02-05. Bohemian Waxwing (ZMA 56300, Bombycilla garrulus, top) and Japanese Waxwing (ZMA 56301, Bombycilla japonica), collected in Amsterdam in 2004 and now in the Zoological Museum Amsterdam (ZMA). The Bohemian Waxwing is a 1cy female which formed part of this group and was brought in by a cat. The Japanese Waxwing is a window victim from Amsterdam-Noord, picked up on 26-09-04. This adult female was taken into care but eventually died a few days later. Although most probably an escape, it doesn't show any obvious signs of captivity. Besides this bird, the ZMA collection also includes one of the type specimens of Japanese Waxwing! Pestvogel (ZMA 56300, Bombycilla garrulus, boven) en Japanse Pestvogel (ZMA 56301, Bombycilla japonica), beide verzameld in Amsterdam in 2004 en nu in het Zoölogisch Museum Amsterdam (ZMA). De Pestvogel is een 1kj vrouwtje dat behoorde tot deze groep en werd gegrepen door een kat. De Japanse Pestvogel is een raamslachtoffer uit Amsterdam-Noord, dat op 26-09-04 opgeraapt werd. Dit adulte vrouwtje werd ter verzorging opgenomen maar stierf alsnog na enkele dagen. Hoewel zeer waarschijnlijk een escape, toont de vogel zijn er geen duidelijke tekenen van gevangenschap. Naast deze vogel ligt in het ZMA ook een van de type-exemplaren van Japanse Pestvogel!


Waxwing - Pestvogel

Waxwing - Pestvogel

3-4: © Ruud Altenburg, 03-02-05. Note the differences in wing pattern and tail bar. Possibly the pinkish red (instead of bright red) tail band of the Japanese Waxwing is a sign of captivity? Let op de verschillen in vleugelpatroon en staartband. Mogelijk wijst de roze-rode (in plaats van knalrode) staartband op gevangenschap?


Waxwing - Pestvogel

5: © Ruud Altenburg, 03-02-05. Left wing of ZMA 56301. P10 is still growing, possibly another sign of captivity, or do Japanese Waxwings migrate before the primary moult has been completed? Linkervleugel van ZMA 56301. P10 is nog niet volgroeid, een ander teken van gevangenschap, of trekken Japanse Pestvogels weg voordat de handpenrui voltooid is?