1cy Yellow-legged Gull/1kj GeelpootmeeuwYellow-legged Gull - Geelpootmeeuw - Larus michahellis

Yellow-legged Gull - Geelpootmeeuw - Larus michahellis

Yellow-legged Gull - Geelpootmeeuw - Larus michahellis

1-3: © Ruud Altenburg, 26-06-04. Sportpark Jan van Galenstraat, Amsterdam. Very early juvenile Yellow-legged Gull, arriving in Amsterdam when local juvenile Herring and Lesser Black-backed Gulls probably can't even fly yet. Judging from the jizz this probably is a female, resembling juvenile LBBG. Note, however, the typical pale wing panel in 3. Zeer vroege juveniele Geelpootmeeuw, gearriveerd in Amsterdam terwijl de lokale juveniele Zilvers en Kleine Mantel waarschijnlijk nog niet eens kunnen vliegen. Gezien de jizz waarschijnlijk een vrouwtje, lijkend op juveniele Kleine Mantel. Zie echter het typische lichte vleugelpaneel in 3.Yellow-legged Gull - Geelpootmeeuw - Larus michahellis

Yellow-legged Gull - Geelpootmeeuw - Larus michahellis

Yellow-legged Gull - Geelpootmeeuw - Larus michahellis

Yellow-legged Gull - Geelpootmeeuw - Larus michahellis

4: © Ruud Altenburg, 06-07-04; 5: © Ruud Altenburg, 25-07-04; 6-7: © Ruud Altenburg, 01-08-04. Erasmusgracht, Amsterdam. It's interesting to follow the progress of the postjuvenile moult in this long staying female. Note the dark pigment on the shins still in 6. In Yellow-legged Gulls, this normally is seen usually only in very young birds, as the dark pigment tends to disappear quickly. In 6, the scapulars still have neat fringes, but the first feathers have been dropped already. These gaps are more pronounced a further 10 days later (bird on the left). One month after it arrived in Amsterdam, the first second generation scapular appears (5). Again one week later, this new feather is much more visible (6), while on its right shoulder, at least five new feathers have grown in (7). Het is interessant om de postjuveniele rui te volgens bij deze lang verblijvende vrouwtje. Zie de donkere schenen in 6. Bij Geelpootmeeuwen is dit vaak alleen aangetroffen bij erg jonge vogels, omdat het donkere pigment meestal snel verdwijnt. In 6 hebben de schouderveren nog mooie witte randen, maar de eerste veren zijn al uitgeworpen. Deze ruigaten zijn tien dagen hierna veel beter te zien (de vogel links). Een maand na aankomst in Amsterdam verschijnt de eerste tweede-generatie schouderveer (5). Nog een week later is deze veer veel duidelijker zichtbaar (6), terwijl op de rechterschouder zijn tenminste vijf nieuwe veren ingegroeid (7).