Night Heron/KwakNight Heron - Kwak

Night Heron - Kwak

Night Heron - Kwak

Night Heron - Kwak

Night Heron - Kwak

Night Heron - Kwak

Night Heron - Kwak

Night Heron - Kwak

1-8: © Ruud Altenburg, 24-04-04. Artis, Amsterdam. Some birds from the colony of free-flying Night Herons (Nycticorax nycticorax) in Artis Zoo. The young that are raised disperse, but unfortunately they do not seem to contribute much to the recovery of the Dutch population of this beautiful heron. Enkele vogels uit de kolonie van vrij rondvliegende Kwakken (Nycticorax nycticorax) in Artis. De jongen die uitvliegen verspreiden zich, maar helaas lijken ze geen substantiële bijdrage te leveren aan het herstel van de Nederlandse populatie van deze prachtige reiger.