Green Heron/Groene ReigerGreen Heron - Groene Reiger

Green Heron - Groene Reiger

Green Heron - Groene Reiger

Green Heron - Groene Reiger

Green Heron - Groene Reiger

Green Heron - Groene Reiger

Green Heron - Groene Reiger

Green Heron - Groene Reiger

Green Heron - Groene Reiger

1-9: © Ruud Altenburg, 02-05-06. Oeverlanden, Nieuwe Meer, Amsterdam. A long-staying Green Heron—discovered on 25-04-06 and still present almost a month later. Except for some crown feathers, this bird still is in juvenile plumage, which, together with the very good state of its feathers, suggests it has hatched rather recently. If accepted, it will represent the first record for The Netherlands. Een lang verblijvende Groene Reiger—ontdekt op 25-04-06 en bijna een maand later nog steeds aanwezig. Behalve enkele kruinveren is deze vogel nog steeds in juveniel kleed, wat samen met de zeer goede staat van de veren suggereert dat deze pas relatief kort geleden uit het ei gekropen is. Indien aanvaard gaat het om de eerste vogel voor Nederland.