2cy Baltic Gull/2kj Baltische MantelmeeuwBaltic Gull - Baltische Mantelmeeuw - Larus f fuscus

1: © Ruud Altenburg, 25-05-06. Erasmusgracht, Amsterdam. Present together with 2cy Baltic Gull CJC9. A typical 2cy fuscus that has replaced all feathers, including the primaries, at least once. There's only one problem with the identification: it isn't ringed! Tegelijkertijd aanwezig met 2kj Baltische Mantelmeeuw CJC9. Een typische 2kj fuscus die alle veren, inclusief de handpennen, tenminste eenmaal vervangen heeft. Er is slechts een probleem met de identificatie: de vogel is ongeringd!


Baltic Gull - Baltische Mantelmeeuw - Larus f fuscus

Baltic Gull - Baltische Mantelmeeuw - Larus f fuscus

Baltic Gull - Baltische Mantelmeeuw - Larus f fuscus

Baltic Gull - Baltische Mantelmeeuw - Larus f fuscus

2-4: © Mars Muusse, 26-05-06; 5: © Ruud Altenburg, 20-06-06. Erasmusgracht, Amsterdam. Less typical, but this bird has replaced its tail, arm and seven inner primaries. The upperwing coverts would be well-patterned for fuscus. Minder typisch, maar deze vogel heeft staart, arm en de binnenste zeven handpennen vervangen. De bovenvleugeldekveren zouden behoorlijk opvallend zijn getekend voor fuscus.