2cy Baltic Gull/2kj Baltische MantelmeeuwBaltic Gull - Baltische Mantelmeeuw - Larus f fuscus

Baltic Gull - Baltische Mantelmeeuw - Larus f fuscus

Baltic Gull - Baltische Mantelmeeuw - Larus f fuscus

Baltic Gull - Baltische Mantelmeeuw - Larus f fuscus

Baltic Gull - Baltische Mantelmeeuw - Larus f fuscus

Baltic Gull - Baltische Mantelmeeuw - Larus f fuscus

Baltic Gull - Baltische Mantelmeeuw - Larus f fuscus

Baltic Gull - Baltische Mantelmeeuw - Larus f fuscus

Baltic Gull - Baltische Mantelmeeuw - Larus f fuscus

1-2: © Ruud Altenburg, 25-05-06; 3: © Theo Muusse, 25-05-06; 4: © Jan van der Laan, 25-05-06; 5, 9: © Ronald van Dijk, 25-05-06; 6-8: © Arnoud van den Berg, 25-05-06. Erasmusgracht, Amsterdam. Exactly 11 months after red CRK4 came red CJC9, again a 2cy Baltic Gull Larus f fuscus. CJC9 was ringed as a pullus on 28-06-05 in Pori, Finland. This fuscus has replaced the inner four primaries to second generation feathers (7-9); also the upper three tertials and the right wing (3) and upper four in the left wing (5) have been replaced, as have all visible median coverts (3-5) and some inner greater and lesser coverts. The tail, secondaries, outer six primaries, lower tertials and the majority of the visible greater and lesser coverts still are juvenile though. This moult order is identical the first complete moult (here suspended before tail feathers and secondaries were dropped) instead of the usual sequence in first winter graellsi/intermedius (tail —> secondaries —> primaries). Somewhat unusual as well are the scapulars, which are rather pale and well-patterned for fuscus (especially the rearmost feathers). Perched (when the new primaries are invisible) and without a ring, this bird cannot be separated from intermedius. This possibly is explained by an earlier recovery from 23-02-06, when CJC9 was reported from Anza, Agadir, Morocco, the wintering area of intermedius. Op de dag af 11 maanden na rood CRK4 verscheen rood CJC9, opnieuw een 2kj Baltische Mantelmeeuw Larus f fuscus. CJC9 is geringd als pullus op 28-06-05 in Pori, Finland. Deze fuscus heeft de binnenste vier handpennen vervangen naar tweede-generaties veren (7-9); ook de bovenste drie tertials in de rechter- (3) en bovenste vier in de linkervleugel (5) zijn vervangen, net als de zichtbare middelste dekveren (3-5) en enkele binnenste grote en kleine dekveren. De staart, armpennen, buitenste zes handpennen, onderste tertials en het merendeel van de zichtbare grote en kleine dekveren zijn echter nog juveniel. Deze ruivolgorde is gelijk komt overeen met de complete rui (die gestaakt is voordat de staart- en armpennen uitgeworpen werden) in plaats van de gebruikelijke volgorde in eerste winter graellsii/intermedius (staart —> armpennen —> handpennen). Vrij ongewoon zijn ook de schouderveren, die aan de lichte kant zijn en behoorlijk getekend voor fuscus (vooral de achterste veren). In zit (wanneer de nieuwe handpennen onzichtbaar zijn) en zonder een ring kan deze vogel niet van intermedius onderscheiden worden. Dit wordt mogelijk verklaard door een eerdere terugmelding van 23-02-06, toen CJC9 werd gezien in Anza, Agadir, Marokko, het overwinteringsgebied van intermedius.

Also see these two unringed birds, which were present simultaneously. Zie ook deze twee ongeringde vogels, die tegelijktijdig aanwezig waren.