2cy Baltic Gull/2kj Baltische MantelmeeuwBaltic Gull - Baltische Mantelmeeuw - Larus fuscus

Baltic Gull - Baltische Mantelmeeuw - Larus fuscus

Baltic Gull - Baltische Mantelmeeuw - Larus fuscus

Baltic Gull - Baltische Mantelmeeuw - Larus fuscus

Baltic Gull - Baltische Mantelmeeuw - Larus fuscus

Baltic Gull - Baltische Mantelmeeuw - Larus fuscus

Baltic Gull - Baltische Mantelmeeuw - Larus fuscus

Baltic Gull - Baltische Mantelmeeuw - Larus fuscus

Baltic Gull - Baltische Mantelmeeuw - Larus fuscus

Baltic Gull - Baltische Mantelmeeuw - Larus fuscus

Baltic Gull - Baltische Mantelmeeuw - Larus fuscus

Baltic Gull - Baltische Mantelmeeuw - Larus fuscus

1-4: © Ruud Altenburg, 05-06-05; 5: © Ruud Altenburg, 08-06-05; 6, 8-9, 12: © Ruud Altenburg, 11-06-05; 7, 10-11: © Ronald van Dijk, 11-06-05. Erasmusgracht, Amsterdam. Following the two potential 2cy fuscus of last year at the same location (one bird showing "Staffelmauser" and another one with ten new primaries) is this large and bulky 2cy fuscus. It has replaced all secondaries (7, 10), all rectrices (2, 10) and all but its outer two primaries on the winter grounds; P9-10 are juvenile and very worn (9-10). Na twee potentiële 2kj fuscus vorig jaar op dezelfde locatie (een vogel met "Staffelmauser" en een andere met tien nieuwe handpennen) volgt deze grote en fors gebouwde 2kj fuscus. Deze vogel heeft alle armpennen (7, 10), staartpennen (2, 10) en op de buitenste twee na alle handpennen vervangen op de wintergronden; P9-10 zijn oud en sterk gesleten (9-10). Dit ruistadium van deze vogel wijst sterk op fuscus, net als de vrij donkergrijze derde generatie schouder- en dekveren.

Below are more pictures showing this bird next to other 2cy LBBGs, including ringed graellsii from The Netherlands and intermedius from Sweden. Hieronder staan meer foto's waarop de vogel staat naast andere 2kj Kleine Mantels, oa geringde graellsii uit Nederland en intermedius uit Zweden.Baltic Gull - Baltische Mantelmeeuw - Larus fuscus

Baltic Gull - Baltische Mantelmeeuw - Larus fuscus

Baltic Gull - Baltische Mantelmeeuw - Larus fuscus

Baltic Gull - Baltische Mantelmeeuw - Larus fuscus

Baltic Gull - Baltische Mantelmeeuw - Larus fuscus

13: © Ruud Altenburg, 08-06-05; 14-16: © Ruud Altenburg, 10-06-05; 17: © Ruud Altenburg, 11-06-05. Erasmusgracht, Amsterdam. Some pictures with other 2cy LBBGs, to better illustrate the size, jizz and greytone of the upperparts. The other 2cy in 15 is a graellsii ringed in The Netherlands, the one in 16 a large intermedius from Sweden. Een paar foto's met andere meeuwen om beter de grootte, jizz en grijstint van de bovendelen aan te geven. De andere 2kj in 15 is een graellsii geringd in Nederland, de andere in 16 een forse intermedius uit Zweden.