2cy Baltic Gull/2kj Baltische MantelmeeuwBaltic Gull - Baltische Mantelmeeuw - Larus f fuscus

Baltic Gull - Baltische Mantelmeeuw - Larus f fuscus

Baltic Gull - Baltische Mantelmeeuw - Larus f fuscus

Baltic Gull - Baltische Mantelmeeuw - Larus f fuscus

Baltic Gull - Baltische Mantelmeeuw - Larus f fuscus

Baltic Gull - Baltische Mantelmeeuw - Larus f fuscus

1: © Ruud Altenburg, 02-07-04; 2: © Ruud Altenburg, 01-07-04; 3: © Ruud Altenburg, 10-07-04; 4-6: © Mars Muusse, 01-07-04. Erasmusgracht/Sportpark Jan van Galenstraat, Amsterdam. A very advanced bird concerning moult and bare part colouration, looking more like a 3cy than 2cy. In the field, the primaries looked too dark and fresh to be juvenile still (compare to the two advanced 2cy birds below and to this ringed 2cy intermedius), but they look quite pointed for second generation feathers. This bird has replaced all secondaries (6) and although the tail feathers lack obvious white tips (3), it has replaced these as well—most likely in early winter, as the tips have already worn off. The moult score of the primaries is hard to assess because these are very dark. The bird appears to have replaced P1 in its right wing for a third generation feather (6, also note the new primary covert in 5) and P2 is missing. The completely renewed tale, arm and hand (which are already quite worn), combined with the blackish grey third generation scapulars, the very plain second generation wing coverts and the adult-like bare part colouration make this a very likely fuscus. Een zeer verre vogel wat betreft rui en kleur van de naakte delen, qua uiterlijk eerder een 3kj dan 2kj. In het veld leken de handpennen te donker en vers om nog juveniel te zijn (vergelijk met de twee verre 2kj vogels hieronder en deze geringde 2kj intermedius), maar benadrukt moet worden dat ze nogal puntig overkomen voor tweede generatie veren. Deze vogel heeft alle armpennen vervangen (6) en hoewel de staartpennen geen witte toppen meer hebben (3) is het waarschijnlijk dat deze ook vervangen zijn—waarschijnlijk vroeg in het jaar, zodat de toppen al weggesleten zijn. De ruiscore van de handpennen is zeer moeilijk te bepalen omdat de veren zo donker zijn. De vogel lijkt P1 vervangen te hebben in zijn rechtervleugel voor een derde generatie veer (6, zie ook de nieuwe handpendekveer in 5) en P2 te missen. De compleet vervangen staart, arm en hand (die al redelijk gesleten zijn), in combinatie met de zwartgrijze derde-generatie schouderveren, de ongetekende vleugeldekveren en de naakte delen met al adultachtige trekjes maken dit een zeer waarschijnlijke fuscus.Baltic Gull - Baltische Mantelmeeuw - Larus f fuscus

Baltic Gull - Baltische Mantelmeeuw - Larus f fuscus

7-8: © Ruud Altenburg, 11-07-04. Erasmusgracht, Amsterdam. Another very advanced 2cy bird, that has replaced the tail and all secondaries. The bill has already partly become yellow, as have the legs. The primaries are clearly brown (and pointed) when compared to the bird in 1-6. Nog een zeer verre 2kj, die de staart en alle armpennen vervangen heeft. De snavel en poten zijn al gelig. De handpennen zijn duidelijk bruin (en puntiger) in vergelijking met de vogel in 1-6.Baltic Gull - Baltische Mantelmeeuw - Larus f fuscus

Baltic Gull - Baltische Mantelmeeuw - Larus f fuscus

9-10: © Ruud Altenburg, 11-07-04. Erasmusgracht, Amsterdam. Comparable to 7-8 but the primaries look more worn, half of the secondaries have been replaced and the bill is even more adult-like, already showing a red gonys spot. Vergelijkbaar met 7-8, maar de handpennen zijn meer gesleten, de helft van de armpennen zijn vervangen en de snavel is zelfs nog meer adultachtig, met al een aanzet van een rode gonysvlek.