Hybrid Willow Warbler x Chiffchaff/Hybride Fitis x TjiftjafHybrid Chiffchaff x Willow Warbler - Hybride Fitis x Tjiftjaf

Hybrid Chiffchaff x Willow Warbler - Hybride Fitis x Tjiftjaf

Hybrid Chiffchaff x Willow Warbler - Hybride Fitis x Tjiftjaf

Hybrid Chiffchaff x Willow Warbler - Hybride Fitis x Tjiftjaf

Sound recording/geluidsopname: © Ruud Altenburg, 27 & 28-05-04. Vliegenbos, Amsterdam. This bird fluently combined the song of Willow Warbler and Chiffchaff, either in two strophes directly after each other or in a mixed song. Besides, from time to time it also produced the regular Willow Warbler or (less often) Chiffchaff song. Thanks to Guus van Duin for borrowing his equipment. Deze vogel combineerde de zang van Fitis and Tjiftjaf, zowel in twee strofes die direct achter elkaar gezongen worden of in mengzang. Daarnaast liet de vogel soms ook het normale Fitis of (minder vaak) Tjiftjaf liedje horen. Dank aan Guus van Duin voor het lenen van zijn apparatuur.

[360 KB] Long version of song. Lange versie van zang.
[314 KB] Long version of mixed song. Lange versie van mengzang.

1-2: © Ruud Altenburg, 28-05-04, 3-4: © Ruud Altenburg, 31-05-04. Vliegenbos, Amsterdam. Pictures of the bird heard in the sound recording, which was discovered on 04-05-04 by Willem van der Waal. Note the Willow Warbler-like head pattern, the rather long primary projection and pale wing panel. However, the legs are darkish and the bird was mainly found in a patch of forest with tall, dense trees, hardly the biotope of a Willow Warbler. The Vliegenbos park houses several territoria of Chiffchaff (even an Iberian Chiffchaff), but no Willow Warblers. Foto's van de vogel uit de geluidsopname, die op 04-05-04 ontdekt werd door Willem van der Waal. Zie het Fitis-achtige koppatroon, de vrij lange handpenprojectie en lichte vleugelbaan. De poten zijn echter nogal donker en de vogel bevond zich voornamelijk in een stuk bos met hoge, dichte bomen, niet echt het biotoop van een Fitis. In het Vliegenbos bevinden zich meerdere territoria van Tjiftjaffen (zelfs een Iberische Tjiftjaf), maar van geen enkele Fitis.

In Groenekan (near Utrecht), around the same time a similar 'mixed singer' was found. Sound recordings of this bird can be heard on the sites of Weia Reinboud and Rombout de Wijs. In Groenekan (bij Utrecht) werd rond dezelfde tijd een vergelijkbare 'mengzanger' gevonden. Geluidsopnamen van deze vogel kunnen beluisterd worden op de websites van Weia Reinboud en Rombout de Wijs.