2cy Caspian Gull/2kj Pontische MeeuwCaspian Gull - Pontische Meeuw - Larus cachinnans

Caspian Gull - Pontische Meeuw - Larus cachinnans

Caspian Gull - Pontische Meeuw - Larus cachinnans

Caspian Gull - Pontische Meeuw - Larus cachinnans

1-4: © Ruud Altenburg, 17-02-10. Plesmanlaan, Amsterdam. Two different birds compared to the two photographed at the Westlandgracht a few days before. Actually three different individuals were present at the Plesmanlaan (not simultaneously), of which I managed to photograph two (but see below). The first bird has replaced a tail feather (in 2); better pictures of the ringed bird were taken at the Westlandgracht. Twee verschillende vogels vergeleken met de twee van de Westlandgracht een paar dagen daarvoor. Eigenlijk waren er zelfs drie vogels aanwezig langs de Plesmanlaan (niet tegelijkertijd), waarvan ik er twee kon fotograferen (maar zie hieronder). De eerste vogel heeft een staartpen vervangen (in 2); betere foto's van de geringde vogel zijn gemaakt langs de Westlandgracht.


Caspian Gull - Pontische Meeuw - Larus cachinnans

5: © Willem van der Waal, 21-02-10. Plesmanlaan, Amsterdam. A picture of the third bird that 'escaped' on 17-02-10. All-in-all no less than five different 2cy Caspian Gulls were present within the area Westlandgracht-Plesmanlaan! Een foto van de derde vogel die op 17-02-10 'ontsnapte'. Al met al waren maar liefst vijf 2kj Pontische Meeuwen aanwezig in het gebied Westlandgracht-Plesmanlaan!


Caspian Gull - Pontische Meeuw - Larus cachinnans

Caspian Gull - Pontische Meeuw - Larus cachinnans

Caspian Gull - Pontische Meeuw - Larus cachinnans

Caspian Gull - Pontische Meeuw - Larus cachinnans

5: © Ruud Altenburg, 10-04-10. Plesmanlaan, Amsterdam. The same birds as in 1-3 and 5. Dezelfde vogels als in 1-3 en 5.