2cy Caspian Gull/2kj Pontische MeeuwCaspian Gull - Pontische Meeuw - Larus cachinnans

Caspian Gull - Pontische Meeuw - Larus cachinnans

Caspian Gull - Pontische Meeuw - Larus cachinnans

Caspian Gull - Pontische Meeuw - Larus cachinnans

1-4: © Ruud Altenburg, 13-02-10. Westlandgracht, Amsterdam. Two Caspian Gulls at the same location and even in the same image still is a rare occasion in Amsterdam. One of the birds carried a Polish clip ring; details will be added when received. Note the bird in the background in 4! Twee Pontische Meeuwen op dezelfde plek en zelfs op dezelfde foto is nog steeds een zeldzame gebeurtenis in Amsterdam. Een van de vogels draagt een Poolse clip ring; de gegevens worden toegevoegd zodra ik die ontvangen heb. Let op de vogel op de achtergrond in 4!


Caspian Gull - Pontische Meeuw - Larus cachinnans

Caspian Gull - Pontische Meeuw - Larus cachinnans

Caspian Gull - Pontische Meeuw - Larus cachinnans

5-7: © Ruud Altenburg, 17-02-10. Westlandgracht, Amsterdam. Apparently even three birds were present at the Westlandgracht on 13-02-10, two of which were ringed in Poland. These pictures of the other individual were taken a few days later. Also see these other two 2cy birds present at the nearby Plesmanlaan. Blijkbaar waren zelfs drie vogels aanwezig langs de Westlandgracht op 13-02-10, waarvan er twee geringd waren in Polen. Deze foto's van het andere individu zijn een paar dagen later gemaakt. Zie ook deze twee andere 2kj vogels aanwezig langs de nabijgelegen Plesmanlaan.