1-2cy Caspian Gull/1-2kj Pontische MeeuwCaspian Gull - Pontische Meeuw - Larus cachinnans

Caspian Gull - Pontische Meeuw - Larus cachinnans

Caspian Gull - Pontische Meeuw - Larus cachinnans

Caspian Gull - Pontische Meeuw - Larus cachinnans

Caspian Gull - Pontische Meeuw - Larus cachinnans

1-3: © Ruud Altenburg, 07-12-03; 4: © Ruud Altenburg, 08-12-03; 5: © Mars Muusse, 08-12-03. Jozef Israelskade, Amsterdam. 1cy Caspian Gull (Larus cachinnans) with a Polish clip ring (Gdansk DN 12747), discovered on 06-12-03 by Willem van der Waal. This bird was ringed as a pullus on 16-05-03 in Jankowice, SE Poland. Although Polish cachinnans is known to occasionally hybridize with other gulls (see ie. green 7P48), this bird shows many cachinnans-features: whitish head with sloping forehead and long, thin bill without an obvious gonydial angle; a "boa" of streaks in the hind neck; a full-breasted, elongated appearance with long wings and long thin legs (especially the tibia); tertials showing a pattern of abrasion indicating that the white that has worn off was restricted to the tips; second generation scapulars showing thin shaft streaks and thin anchors; and a very conspicuous pale bar on the median and greater coverts. The inner greater coverts have already worn off to such an extent that the underlying secondaries are exposed. This bird has replaced just a single lesser covert. 1kj Pontische Meeuw (Larus cachinnans) met een Poolse clipring (Gdansk DN 12747), ontdekt op 06-12-03 door Willem van der Waal. Deze vogel is geringd als pullus op 16-05-03 in Jankowice, ZO Polen. Hoewel het bekend is dat Poolse cachinnans soms kan hybridiseren met andere meeuwen (zie bv. groen 7P48), toont deze vogel veel cachinnans-kenmerken: wittige kop met plat voorhoofd en lange slanke snavel zonder opvallende gonyshoek; een "boa" van streping in de achternek; een uitgerekt postuur met volle borst, lange vleugels en lange, dunne poten (vooral de tibia); tertials met een slijtpartoon dat aangeeft dat de witte tekening tot de toppen beperkt was; tweede generatie schouderveren met dunne schachtstrepen en ankertjes; en zeer opvallende lichte vleugelstrepen op de middelste en grote dekveren. De binnenste grote dekveren zijn al zo gesleten dat de onderliggende armpennen zichtbaar zijn. Deze vogel heeft slechts één kleine dekveer geruid.
Caspian Gull - Pontische Meeuw - Larus cachinnans

Caspian Gull - Pontische Meeuw - Larus cachinnans

6-7: © Ruud Altenburg, 05-03-04. Jozef Israelskade, Amsterdam. Three months later (and now in its 2cy), this bird looks much more worn, especially the juvenile coverts, tertials and primaries. Drie maanden later (en nu in zijn 2kj) ziet deze vogel er veel meer gesleten uit, vooral de juveniele dekveren, tertials en handpennen.