1cy probable hybrid Caspian x Herring Gull
1kj waarschijnlijke hybride Pontische x ZilvermeeuwCaspian x Herring Gull - Pontische x Zilvermeeuw - Larus cachinnans x argentatus

Caspian x Herring Gull - Pontische x Zilvermeeuw - Larus cachinnans x argentatus

Caspian x Herring Gull - Pontische x Zilvermeeuw - Larus cachinnans x argentatus

Caspian x Herring Gull - Pontische x Zilvermeeuw - Larus cachinnans x argentatus

1-4: © Ruud Altenburg, 25-09-04. Icova, Nieuwe Hemweg, Amsterdam. Green 7P48, structurally a 1cy Caspian Gull. Ringed as pullus on 15-05-04 in the mixed colony in the Vistula near Zastów Karczmiski, SE Poland. Note the very pale head and underparts and advanced scapular moult compared to the 1cy Herring Gulls in 1-2. All wing coverts still are juvenile. This bird has scapulars with a rather bold anchor pattern, slightly notched tertial tips with only a limited amount of white and quite prominently barred greater coverts. According to the ringer, Grzegorz Neubauer, especially pattern of the greater coverts indicates that this probably is a hybrid Caspian x Herring Gull. This becomes more apparent when compared directly to this very typical 1cy bird. Groen 7P48, qua structuur een 1kj Pontische Meeuw. Geringd als pullus op 15-05-04 in de gemengde kolonie in de Vistula bij Zastów Karczmiski, ZO Polen. Let op de zeer lichte kop en onderdelen en de vergevorderde rui in de schouderveren ten opzichte van de 1kj Zilvermeeuwen in 1-2. Alle vleugeldekveren zijn nog juveniel. Deze vogel heeft schouderveren met een breed ankerpatroon, vrij aytpisch getekende, smalle witte tertialtoppen met een licht kartelpatroon en nogal zwaar gekartelde grote dekveren. Volgens de ringer, Grzegorz Neubauer, zijn met name de gekartelde grote dekveren een aanwijzing dat dit een hybride Pontische x Zilvermeeuw is. Dit wordt duidelijker in directe vergelijking met deze zeer typische 1kj vogel.Caspian x Herring Gull - Pontische x Zilvermeeuw - Larus cachinnans x argentatus

Caspian x Herring Gull - Pontische x Zilvermeeuw - Larus cachinnans x argentatus

Caspian x Herring Gull - Pontische x Zilvermeeuw - Larus cachinnans x argentatus

5-7: © Ruud Altenburg, 24-10-04. Plein '40-'45, Amsterdam. There is no visible progression in the number of replaced scapulars and coverts. Er is geen zichtbare progressie in het aantal vervangen schouder- en vleugeldekveren.