Herring Gull/ZilvermeeuwZilvermeeuw - Larus argentatus 30-08-08. Erasmusgracht, Amsterdam. Very pale juvenile Herring Gull/Zeer lichte juveniele Zilver.
Zilvermeeuw - Larus argentatus 14-09-04. Erasmusgracht, Amsterdam. Colour-ringed 1cy Herring Gull from the Moerdijk colony/Gekleurringde 1kj Zilvermeeuw uit de Moerdijkkolonie.
Zilvermeeuw - Larus argentatus 14-09 & 02-10-04. Erasmusgracht, Amsterdam Atypically marked 1cy Herring Gull/Atypisch getekende 1kj Zilvermeeuw.
Zilvermeeuw - Larus argentatus 09-10-04. Plesmanlaan, Amsterdam. 1cy Herring Gull that has replaced several wing coverts/1kj Zilvermeeuw die meerdere vleugeldekveren vervangen heeft.
Zilvermeeuw - Larus argentatus 16-10-04. Erasmusgracht, Amsterdam. Two 1cy birds with a second generation tertial/Twee 1kj vogels met een tweede-generatie tertial.
Zilvermeeuw - Larus argentatus 25-10-03. Plein '40-'45, Amsterdam. Ringed 1cy Herring Gull from IJmuiden/Geringde 1kj Zilvermeeuw uit IJmuiden.
Zilvermeeuw - Larus argentatus 20-11-04. Erasmusgracht, Amsterdam. 1cy argentatus still in complete juvenile plumage/1kj argentatus nog in volledig juveniel kleed.
Zilvermeeuw - Larus argentatus 04-12-04. Erasmusgracht, Amsterdam. A difficult to identify 1cy Herring Gull extensively compared to a 1cy Yellow-legged Gull that also is tricky to identify/Een lastig te herkennen 1kj Zilvermeeuw die uitgebreid vergeleken wordt met een eveneens lastig te herkennen 1kj Geelpootmeeuw.
Zilvermeeuw - Larus argentatus 02-01-04. Erasmusgracht, Amsterdam. Two 2cy Herring Gulls with replaced tertials/Twee 2kj Zilvermeeuwen met vervangen tertials.
Zilvermeeuw - Larus argentatus 24 & 25-01-04. Erasmusgracht, Amsterdam. 2cy argentatus Herring Gull still in full juvenile plumage/2kj argentatus Zilvermeeuw in volledig juveniel kleed.
Zilvermeeuw - Larus argentatus 05 & 20-02-05. Erasmusgracht, Amsterdam. 2cy Herring Gull with plain grey second generation scapulars/2kj Zilvermeeuw met egaal grijze tweede-generatie schouderveren.
Zilvermeeuw - Larus argentatusZilvermeeuw - Larus argentatus 05-03-04. Westerpark, Amsterdam. Colour-ringed 2cy Herring Gull from the Moerdijk colony. Also pictures from subsequent winters!/Gekleurringde 2kj Zilvermeeuw uit de Moerdijkkolonie. Ook foto's uit daarop volgende winters!
Zilvermeeuw - Larus argentatus 25-03-06. Erasmusgracht, Amsterdam. Aberrant 2cy Herring Gull/Afwijkende 2kj Zilvermeeuw.
Zilvermeeuw - Larus argentatus 09-04-05. Albardagracht, Amsterdam. 2cy Herring Gull with lots of new wing coverts/2kj Zilvermeeuw met vele nieuwe vleugdekveren.
Zilvermeeuw - Larus argentatus 17-02-03. Jozef Israelskade, Amsterdam. Retarded 3cy Herring Gull/Achtergebleven 3kj Zilvermeeuw.
Zilvermeeuw - Larus argentatus 14-05-04. Zeeburgerpad, Amsterdam. Ringed 3cy argentatus Herring Gull from Finland/Geringde 3kj argentatus Zilvermeeuw uit Finland.
Zilvermeeuw - Larus argentatus 25-10-03. Erasmusgracht, Amsterdam. A 3cy Herring Gull resembling a 2cy Caspian Gull/Een op 2kj Pontische Meeuw lijkende 3kj Zilvermeeuw.
Zilvermeeuw - Larus argentatus 25-10-03. Albardagracht, Amsterdam. Ringed 4cy argenteus Herring Gull from Shetland/Geringde 4kj argenteus Zilvermeeuw van Shetland.
Zilvermeeuw - Larus argentatus 25-10 & 01-11 & 09-11-03. Erasmusgracht & Plein '40-'45, Amsterdam. Two subad Herring Gulls (4cy?) with a dark iris/Twee subad (4kj?) Zilvermeeuwen met een donkere iris.
Zilvermeeuw - Larus argentatus 05-03-04. Jozef Israëlskade, Amsterdam. Wing-tagged adult Herring Gull from Germany/Adult Zilvermeeuw met vleugelmerk uit Duitsland.
Zilvermeeuw - Larus argentatus 09-03-03. Erasmusgracht, Amsterdam. Ad yellow-legged Herring Gull (Larus a argentatus), probably of Baltic origin/Ad geelpotige Zilvermeeuw, waarschijnlijk uit het Baltische gebied.