1cy Yellow-legged Gull/1kj GeelpootmeeuwYellow-legged Gull - Geelpootmeeuw - Larus michahellis

Yellow-legged Gull - Geelpootmeeuw - Larus michahellis

Yellow-legged Gull - Geelpootmeeuw - Larus michahellis

Yellow-legged Gull - Geelpootmeeuw - Larus michahellis

1: © Ruud Altenburg. 10-11-05; 2-4: © Ruud Altenburg. 19-11-05. Albardagracht, Amsterdam. A difficult to identify 1cy Yellow-legged Gull, as it resembles certain Herring Gulls from the Baltic region. The pattern of the dark brown wing coverts and tertials is typical of michahellis, but this is also shown by some Herring Gulls. The belly is densely blotched, the under- and uppertail coverts are quite strongly patterned and the tailband is broad, characters normally not really associated with michahellis. The rearmost scapulars still are juvenile and, at first sight, so are the wing coverts (but see the growing inner median covert in 1). The best character for michahellis are the dark outer webs of the inner primaries (4). The inner and outer webs of the inner primaries are typically pale in Herring Gulls, creating an obvious wing panel. Een lastig te identificeren 1kj Geelpootmeeuw, omdat deze lijkt op sommige Baltische Zilvermeeuwen. Het patroon op de donkerbruine vleugeldekveren en tertials is typisch voor michahellis, maar is vrijwel identiek in een aantal Zilvermeeuwen. De buik is sterk gevlekt, de onder- en bovenstaartdekveren zijn zwaar getekend en de staartband is breed, kenmerken die normaal gesproken niet echt met michahellis geassocieerd worden. De achterste schouderveren zijn nog juveniel en op het eerste gezicht geldt dat ook voor vleugeldekveren (maar zie de groeiende binnenste middelste dekveer in 1). Het beste kenmerk voor michahellis zijn de donkere buitenvlaggen van de binnenste handpennen (4). In Zilvermeeuwen zijn zowel de binnen- als de buitenvlaggen van de binnenste handpennen altijd licht, waardoor een opvallend venster ontstaat.