2cy 'lesser black-backed gull'/2kj 'kleine mantelmeeuw'Heuglin's Gull - Heuglins Meeuw - Larus heuglini

Heuglin's Gull - Heuglins Meeuw - Larus heuglini

Heuglin's Gull - Heuglins Meeuw - Larus heuglini

Heuglin's Gull - Heuglins Meeuw - Larus heuglini

Heuglin's Gull - Heuglins Meeuw - Larus heuglini

Heuglin's Gull - Heuglins Meeuw - Larus heuglini

1-6: © Ruud Altenburg, 28-06-08. Erasmusgracht, Amsterdam. A 'lesser black-backed gull' that has replaced P1-6 in both wings, while P7-10 still are juvenile. Its feather patterns are so pale that fuscus can be excluded. Had it been seen in Finland it would have qualified as a Heuglin's Gull, but in the Dutch context it more likely is a western bird. Except for its moult stage there seem to be no characters separating it from the bird in 6, which shows the regular moult pattern for a western bird (P5 fully grown, P8-10 juvenile). The 'cachinnans-touch' typical for 2cy heuglini is missing. Een 'kleine mantelmeeuw' die P6-10 vervangen heeft in beide vleugels, terwijl P7-10 nog juveniel zijn. De veerpatronen zijn zo licht dat fuscus uitgesloten kan worden. Als hij gezien was in Finland zou de vogel voor een Heuglins Meeuw doorgegaan kunnen zijn, maar in de Nederlandse contekst lijkt eerder sprake van de westelijke vogel. Behalve het ruipatroon is er eigenlijk niets dat hem onderscheidt van de vogel in 6, die wel een ruipatroon heeft dat gangbaar is voor een westelijke vogel (P5 volgroeid, P8-10 juveniel). De 'cachinnans-look' die kenmerkend is voor 2kj heuglini ontbreekt.