2cy 'lesser black-backed gull'/2kj 'kleine mantelmeeuw'Heuglin's Gull - Heuglins Meeuw - Larus heuglini

Heuglin's Gull - Heuglins Meeuw - Larus heuglini

Heuglin's Gull - Heuglins Meeuw - Larus heuglini

Heuglin's Gull - Heuglins Meeuw - Larus heuglini

Heuglin's Gull - Heuglins Meeuw - Larus heuglini

Heuglin's Gull - Heuglins Meeuw - Larus heuglini

Heuglin's Gull - Heuglins Meeuw - Larus heuglini

Heuglin's Gull - Heuglins Meeuw - Larus heuglini

Heuglin's Gull - Heuglins Meeuw - Larus heuglini

Heuglin's Gull - Heuglins Meeuw - Larus heuglini

Heuglin's Gull - Heuglins Meeuw - Larus heuglini

Heuglin's Gull - Heuglins Meeuw - Larus heuglini

Heuglin's Gull - Heuglins Meeuw - Larus heuglini

Heuglin's Gull - Heuglins Meeuw - Larus heuglini

1-6: © Ruud Altenburg, 01-05-08; 7-9: © Robert Heemskerk, 01-05-08; 10: © Will Price, 01-05-08; 11-14: © Kees Jonker, 01-05-08. Kop van Jut, Amsterdam. This 'lesser black-backed gull' combines some characters that are associated with Heuglin's Gull: white head with streaking in the hind neck, a slender bill with a paler base, pale grey scapulars showing hardly any markings and a paler inner primaries. In particular the combination of pale grey scapulars and juvenile wing coverts is striking, as this appears to be unusual in the western taxa and reminds of a particular type of Heuglin's Gull (example one, example two). Of course, 2cy Lesser Black-backed Gulls with pale grey upperparts do exist, but in my personal experience these birds arrive (much) later in the season. Besides, most are moderately to very advanced, having replaced wing coverts, rectrices and sometimes even all secondaries on the wintering grounds. As most of these paler birds show very worn primaries, my theory is that their 'paleness' (partly) may be explained by wear and bleaching. That hardly seems to be the case in this individual. Deze 'kleine mantelmeeuw' combineert een aantal kenmerken die geassocieerd worden met Heuglins Meeuw: witte kop met streping in de achternek, een slanke snavel met een lichte basis, lichtgrijze schouderveren met nauwelijke enige tekening en lichtere binnenste handpennen. Vooral de combinatie van lichtgrijze schouderveren en juveniele dekveren is opvallend, omdat deze nogal ongebruikelijk lijkt te zijn in westerse taxa en herinnert aan een bepaald type Heuglins Meeuw (voorbeeld een, voorbeeld twee). Er zijn natuurlijk 2kj Kleine Mantelmeeuwen met lichtgrijze schouderveren, maar mijn persoonlijke ervaring leert dat die (veel) later in het seizoen arriveren. Het merendeel van deze vogels heeft ook een veel uitgebreidere rui op de wintergronden ondergaan, waarbij ook dekveren, staartpennen en soms zelfs alle armpennen vervangen zijn. Aangezien de meeste van deze lichtere vogels sterk gesleten handpennen hebben is mijn theorie dat hun 'lichtheid' (gedeeltelijk) verklaard kan worden door bleking en sleet. Daarvan lijkt bij dit individu nauwelijks sprake lijkt te zijn.