2cy 'lesser black-backed gull'/2kj 'kleine mantelmeeuw'Heuglin's Gull - Heuglins Meeuw - Larus heuglini

Heuglin's Gull - Heuglins Meeuw - Larus heuglini

Heuglin's Gull - Heuglins Meeuw - Larus heuglini

1-3: © Ruud Altenburg, 20-05-06. Erasmusgracht, Amsterdam. This 2cy 'lesser black-backed gull' shows a set of characters that is probably rarely seen in western Lesser Black-backed Gulls. Most conspicuous (but not exclusive) is the combination of a yellow bill with mostly juvenile wing coverts, tail feathers, primaries and secondaries. All scapulars have been replaced and some median coverts are missing (the inner medians may be worn second generation feathers). Plumage-wise, this bird looks considerably different from local 2cy Lesser Black-backed Gulls: a white head, breast and belly; Caspian Gull-like streaks in the hind-neck; a relatively narrow tail bar constrasting with poorly patterned uppertail coverts (also note the delicate barring just above the tail bar); rather pale grey scapulars with a pattern resembling Herring or even Caspian Gull; tertials that had large white tips when fresh (the remaining shafts are just visible in 1-2 but much better in 8 below); and finely barred axillaries. Furthermore, this bird is large and strongly built and has long tibia (also see picture 4 below). Deze 2kj 'kleine mantelmeeuw' toont een set kenmerken die waarschijnlijk zelden wordt gezien bij westelijke Kleine Mantelmeeuwen. Het meest in het oog springt de (niet exclusieve) combinatie van een gele snavel met voornamelijk juveniele vleugeldekveren, staart-, arm- en handpennen. Alle schouderveren zijn vervangen en enkele middelste dekveren ontbreken (de binnenste middelste dekveren zouden gesleten tweede-generatie veren kunnen zijn). Wat het verenkleed betreft ziet deze vogel er behoorlijk anders uit dan de lokale 2kj Kleine Mantels: een witte kop, borst en buik; Pontische Meeuwachtige streping in de achternek; een relatief smalle staartband die contrasteert met de nauwelijks getekende bovenstaartdekveren (let ook op de fijne bandering net boven de staartband); nogal lichtgrijze schouderveren met een patroon dat lijkt op dat van Zilver- of zelfs Pontische Meeuw; tertials die grote witte toppen hadden toen ze vers waren (de overgebleven schachten net zichtbaar in 1-2 maar veel beter in 8); en fijn gebandeerde okselveren. Bovendien is deze vogel groot en sterk gebouwd en heeft hij lange tibia (zie ook foto 4 hieronder).


Heuglin's Gull - Heuglins Meeuw - Larus heuglini

4: © Roy Slaterus, 22-05-06. Erasmusgracht, Amsterdam. This shot illustrates how powerfully built and large this individual is... Deze foto toont de forse bouw en grootte van dit individu...


Heuglin's Gull - Heuglins Meeuw - Larus heuglini

Heuglin's Gull - Heuglins Meeuw - Larus heuglini

Heuglin's Gull - Heuglins Meeuw - Larus heuglini

Heuglin's Gull - Heuglins Meeuw - Larus heuglini

Heuglin's Gull - Heuglins Meeuw - Larus heuglini

Heuglin's Gull - Heuglins Meeuw - Larus heuglini

5-9: © Jan den Hertog, 28-05-06; 10: © Harm Niesen, 28-05-06. Erasmusgracht, Amsterdam. ... but in 6-7 the size difference is much less obvious. However, note the different jizz when directly compared to the Lesser Black-backed Gulls and the rather broad wing base in 9-10. P1-2 have been shed, indicating a rather late start of the first complete moult. The inner webs of P3-7 are pale and contrast with the dark outer webs; P3 shows a pale apical spot on the dark outer web. ... maar in 6-7 is het grootteverschil veel minder opvallend. Let echter op de iets andere jizz in vergelijking met de Kleine Mantelmeeuwen en de vrij brede vleugelbasisin 9-10. De binnenvlaggen van P1-2 zijn uitgeworpen, wat een vrij late start van de eerste complete rui inhoudt. De binnenvlaggen van P3-7 zijn licht en constrateren met de donkere buitenvlaggen; P3 toont een lichte 'apical spot' op de donkere buitenvlag.

Despite its unusual appearance for a 2cy Lesser Black-backed Gull, this individual also looks out of the ordinary for 2cy Heuglin's Gull. Ondanks het ongewone uiterlijk voor een 2kj Kleine Mantelmeeuw ziet deze vogel er ook ongewoon uit voor een 2kj Heuglin's Meeuw.