2cy 'lesser black-backed gull'/2kj 'kleine mantelmeeuw'Heuglin's Gull - Heuglins Meeuw - Larus heuglini

Heuglin's Gull - Heuglins Meeuw - Larus heuglini

1-2: © Mars Muusse, 29-07-05. Erasmusgracht, Amsterdam. First observation of this very advanced 2cy 'lesser black-backed gull', which is described in detail below. Note the very pale grey upperparts and the advanced primary moult when compared directly to the 2cy Lesser Black-backed Gull in 1. A minute mirror is visible in the second generation P10 in the right wing (2). Eerste observatie van deze zeer vergevorderde 2kj 'kleine mantelmeeuw', die hieronder in detail beschreven wordt. Let op de zeer lichtgrijze bovendelen en de vergevorderde handpenrui in directe vergelijking met de 2kj Kleine Mantel in 1. Een zeer kleine spiegel is zichtbaar in de tweede generatie P10 in de rechtervleugel (2).Heuglin's Gull - Heuglins Meeuw - Larus heuglini

Heuglin's Gull - Heuglins Meeuw - Larus heuglini

Heuglin's Gull - Heuglins Meeuw - Larus heuglini

Heuglin's Gull - Heuglins Meeuw - Larus heuglini

Heuglin's Gull - Heuglins Meeuw - Larus heuglini

Heuglin's Gull - Heuglins Meeuw - Larus heuglini

Heuglin's Gull - Heuglins Meeuw - Larus heuglini

Heuglin's Gull - Heuglins Meeuw - Larus heuglini

Heuglin's Gull - Heuglins Meeuw - Larus heuglini

3, 5, 7-11: © Ruud Altenburg; 4, 6: © Mars Muusse, 06-08-05. Erasmusgracht, Amsterdam. A very advanced bird concerning moult, matching the scheme of the most advanced 2cy fuscus. The upperparts seem much too pale for fuscus (and many intermedius) as they are even paler than local 2cy graellsii (1). However, it seems most unlikely that graellsii would moult its tail, secondaries and most of its primaries on the winter grounds and in summer start a second moult cycle. All wing coverts and tertials have already been replaced to second generation. The bird is in active moult, obvious in the central median coverts in the right wing (3, 11); some pale grey third generation median coverts are visible. All rectrices second generation (7). Nearly all secondaries second generation as well; inner secondary in left wing (6) still growing. P1-2 in right wing pale grey third generation feathers, P3 growing, P4 missing and P5-10 second generation (7, 8); P10 with minute mirror (2). Moult in left wing difficult to assess (4, 5). P1 present but P2 growing?, P3-7 second generation, P8 growing, P9 missing and P10 still juvenile. Een zeer verre vogel wat rui betreft, vallend in het ruischema van de snelst ruiende 2kj fuscus. De bovendelen lijken veel te licht voor fuscus (en veel intermedius), want ze zelfs lichter grijs dan lokale 2kj graellsii (1). Het lijkt echter zeer onwaarschijnlijk dat graellsii staart, arm- en handpennen ruit op de wintergronden en vervolgens in de zomer begint aan een tweede ruicyclus. Alle dekveren en tertials zijn al vervangen door tweede generatie veren. De vogel is in actieve rui, opvallend in de centrale middelste dekveren (3, 11); enkele derde generatie lichtgrijze middelste dekveren zijn zichtbaar. Alle staartpennen tweede generatie (7). Vrijwel alle armpennen eveneens tweede generatie; binnenste armpen in linkervleugel (6) nog niet volgroeid. P1-2 in rechtervleugel lichtgrijze derde generatie pennen, P3 groeiend, P4 ontbrekend, P5-10 tweede generatie (7, 8); P10 met miniscule spiegel (2). Rui in linkervleugel lastig te beoordelen (4, 5). P1 aanwezig maar P2 groeiend?, P3-7 tweede generatie, P8 groeiend, P9 ontbrekend en P10 nog juveniel.Heuglin's Gull - Heuglins Meeuw - Larus heuglini

Heuglin's Gull - Heuglins Meeuw - Larus heuglini

Heuglin's Gull - Heuglins Meeuw - Larus heuglini

12-14: © Mars Muusse (video stills), 27-08-05. Erasmusgracht, Amsterdam. Three weeks later, P10 in the left wing has been dropped and P9 now has reached the length of P7 (12); P1 seems to be missing (12, 13). If so, this bird is simultaneously replacing its outer primaries to second generation feathers and its inner primaries to third generation feathers ("Staffelmauser"). The moult score in the right wing: P1-4 third generation, P5 growing, P6 missing and P7-10 second generation (12, 14). Drie weken later is P10 in de linkervleugel uitgeworpen en heeft P9 nu de lengte bereikt van P7 (12); P1 lijkt te ontbreken (12, 13). Als dat zo is ruit deze vogel tegelijkertijd zijn buitenste handpennen naar tweede generatie veren en binnenste naar derde generatie veren ("Staffelmauser"). Ruiscore in de rechtervleugel: P1-4 derde generatie, P5 groeiend, P6 ontbrekend en P7-10 tweede generatie (12, 14).Heuglin's Gull - Heuglins Meeuw - Larus heuglini

Heuglin's Gull - Heuglins Meeuw - Larus heuglini

15-16: © Ruud Altenburg, 02-09-05. Erasmusgracht, Amsterdam. Note the resemblance to Caspian Gull Larus cachinnans in these pictures. The other birds in 16 are a 2cy Yellow-legged Gull and 1cy Herring Gull. Let op de gelijkenis met Pontische Meeuw Larus cachinnans in deze foto's. De andere vogels in 16 zijn een 2kj Geelpootmeeuw en 1kj Zilvermeeuw.