2cy? Lesser Black-backed Gull?/2kj? Kleine Mantelmeeuw?Lesser Black-backed Gull - Kleine Mantelmeeuw - Larus fuscus

Lesser Black-backed Gull - Kleine Mantelmeeuw - Larus fuscus

Lesser Black-backed Gull - Kleine Mantelmeeuw - Larus fuscus

Lesser Black-backed Gull - Kleine Mantelmeeuw - Larus fuscus

Lesser Black-backed Gull - Kleine Mantelmeeuw - Larus fuscus

1-5: © Ruud Altenburg, 09-06-07. Albardagracht, Amsterdam. A Lesser Black-backed Gull that is very difficult to age: is it an advanced 2cy or a retarded 3cy bird? Initially I had identified it as a 3cy because of the two 'generations' of primaries. Obviously in both wings the outer primaries P9-10 are fresher than P3-8; P1-2 have been dropped as part of the complete moult. However, a closer look at the tail and especially the secondaries seems to put things in a different perspective. Assuming this would be a 3cy bird, the abraded P3-8 have grown in during the summer of its second calendar-year. More or less simultaneously, the rectrices and secondaries must have been replaced. Given the worn state of the primaries though, the tail looks rather fresh: the outer rectrices still show white trailing edges (4). The contrast between the inner primaries and outer secondaries, which are exposed to more or less the same conditions and hence should show the same amount of wear, is even more striking (4-5). The alternate explanation is that this bird is a 2cy. Its moult pattern could then be explained as follows. At the wintering grounds, it has not only replaced the tail and secondaries, but also the outer two primaries. These thus are second generation feathers; P3-8 still are juvenile. Normally in 2cy birds second generation outer primaries should look quite fresh and glossy black, but if they have been replaced early during the moult cycle they may have undergone the same wear as e.g. the rectrices. In my opinion the marked uppertail feathers support this theory: in most if not all 3cy birds these feathers are all white. If this theory holds ground, this would be a very unusual scenario for a graellsii/intermedius Lesser Black-backed Gull, as no proven (i.e. ringed) birds of these taxa are known to replace primaries in their first winter. Such an odd moult sequence has been observed regularly in Heuglin's Gull L heuglini, e.g. see www.gull-research.org, this bird or this bird. Structurally and plumage-wise, it does not resemble the average Heuglin's Gull, but compare to e.g. this heuglini from Finland. Comments are welcome! Een Kleine Mantelmeeuw die zeer lastig op leeftijd te brengen is: is het een vergevorderde 2kj of achtergebleven 3kj vogel? Aanvankelijk had ik hem gedetermineerd als 3kj vanwege de ruischeiding in de handpennen. Duidelijk is te zien dat P9-10 in beide vleugels minder gesleten zijn dan P3-8; P1-2 zijn uitgeworpen als onderdeel van de complete rui. Een nadere blik op de staart en armpennen lijkt dit echter tegen te spreken. Aannemende dat dit een 3kj is moeten de gesleten P3-8 ingegroeid zijn in de zomer van het tweede kalenderjaar. Min of meer tegelijkertijd zijn de staart- en armpennen vervangen. Gezien de sleet in de handpennen is de staart dan vrij vers: de buitenste pennen hebben nog witte randjes (4). Het contrast tussen de binnenste handpennen en buitenste armpennen, die min of meer aan dezelfde omstandigheden en dus dezelfde mate van sleet blootgesteld zijn, is nog opvallender (4-5). De alternatieve verklaring is dat deze vogel een 2kj is. Het ruipatroon kan dan als volgt verklaard worden. Op de wintergronden zijn niet alleen de staart en armpennen, maar ook de buitenste handpennen vervangen. Deze zijn dus tweede generatie veren; P3-8 zijn nog juveniel. Normaal gesproken horen tweede generatie buitenste handpennen in 2kj vogels vers en glanzend zwart te zijn, maar als ze vroeg tijdens de ruicyclus vervangen zijn zouden ze dezelfde sleet kunnen hebben ondergaan als bv. de staartpennen. Volgens mij ondersteunen de gebandeerde bovenstaartdekveren deze theorie: in de meeste zo niet alle 3kj vogels zijn deze ongetekend. Als deze theorie hout snijdt zou dit een zeer ongebruikelijk scneario zijn voor graellsii/intermedius Kleine Mantel, omdat geen bewezen (geringde) vogels van deze taxa ooit aangetoond hebben dat handpennen vervangen worden tijdens de eerste winter. Zo'n vreemd ruipatroon wordt regelmatig waargenomen in Heuglins Meeuw L heuglini, zie bv. www.gull-research.org, deze vogel of deze vogel. Qua structuur en kleed lijkt deze vogel niet erg op de gemiddelde Heuglins Meeuw, maar vergelijk bv. met deze heuglini uit Finland. Commentaar is welkom!