3cy Baltic Gull?/3kj Baltische Mantelmeeuw?Lesser Black-backed Gull - Kleine Mantelmeeuw - Larus fuscus

Lesser Black-backed Gull - Kleine Mantelmeeuw - Larus fuscus

Lesser Black-backed Gull - Kleine Mantelmeeuw - Larus fuscus

Lesser Black-backed Gull - Kleine Mantelmeeuw - Larus fuscus

1: © Ruud Altenburg, 09-07-06; 2-4: © Mars Muusse, 09-07-06. Erasmusgracht, Amsterdam. Two arrested/suspended 3cys sleeping next to each other. The focus is on the bird on the right in 1-2, which shows an interesting, symmetrical moult pattern (also see 5): P1-2 are recently renewed adult-like feathers, P3-4 are missing; P5 are brown and worn; P6-8 fresher dark grey; and P9-10 again are brown. Translated into generations, this could mean P1-2 are fourth generation, P5 second generation, P6-8 third generation and P9-10 again second generation. Mars Muusse has photographed such an irregular moult pattern in a ringed 3cy fuscus in Finland. Twee gearresteerde 3kjs die naast elkaar slapen. We zullen ons richten op de rechter vogel in 1-2, die een interessant, symmetrisch ruischema toont (zie ook 5): P1-2 zijn net vervangen adult-achtige veren; P3-4 ontbreken; P5 is bruin en gesleten; P6-8 zijn verser en donkergrijs; P9-10 zijn opnieuw bruin. Vertaald in generaties zou dit kunnen betekenen dat P1-2 vierde generatie veren zijn, P5 tweede generatie, P6-8 derde generatie en P9-10 opnieuw tweede generatie. Mars Muusse heeft een vergelijkbaar onregelmatig patroon gefotografeerd in een geringde 3kj fuscus in Finland.


Lesser Black-backed Gull - Kleine Mantelmeeuw - Larus fuscus

5: © Mars Muusse, 15-07-06. Erasmusgracht, Amsterdam.


Lesser Black-backed Gull - Kleine Mantelmeeuw - Larus fuscus

Lesser Black-backed Gull - Kleine Mantelmeeuw - Larus fuscus

Lesser Black-backed Gull - Kleine Mantelmeeuw - Larus fuscus

6-8: © Mars Muusse, 29-07-06. Erasmusgracht, Amsterdam. P5 has now been dropped but note the clear difference in "freshness" between P6-8 and P9-10. P5 is nu verdwenen maar let op het duidelijke verschil in "versheid" tussen P6-8 en P9-10.


Lesser Black-backed Gull - Kleine Mantelmeeuw - Larus fuscus

Lesser Black-backed Gull - Kleine Mantelmeeuw - Larus fuscus

Lesser Black-backed Gull - Kleine Mantelmeeuw - Larus fuscus

9-11: © Ruud Altenburg, 05-08-06. Plesmanlaan, Amsterdam. Also note the small size (compared to the Black-headed Gull) and very short legs of this individual. Let ook op de geringde grootte (vergeleken met de Kookmeeuw) en de zeer korte pootjes van dit individu.


Lesser Black-backed Gull - Kleine Mantelmeeuw - Larus fuscus

Lesser Black-backed Gull - Kleine Mantelmeeuw - Larus fuscus

12-13: © Mars Muusse, 22-08-06. Erasmusgracht, Amsterdam. This bird seems to be "closing the gap" to P6! It would be interesting to follow the next stage in primary moult. Deze vogel lijkt "het gat te dichten" met P6! Het zou interesant zijn om de rest van de handpenrui te kunnen volgen.