3cy Baltic Gull?/3kj Baltische Mantelmeeuw?Baltic Gull - Baltische Mantelmeeuw - Larus fuscus

Baltic Gull - Baltische Mantelmeeuw - Larus fuscus

Baltic Gull - Baltische Mantelmeeuw - Larus fuscus

Baltic Gull - Baltische Mantelmeeuw - Larus fuscus

1-4: © Ruud Altenburg, 18-09-04. IJmuiden. Possible 3cy fuscus Baltic Gull. The variation in moult in the various subspecies of Lesser Black-backed Gulls is enormous. This is a delicately built individual with very dark upperparts. It's interesting to try to reconstruct its moult. P10 shows a small white mirror, which may indicate this is a third generation feather. In 2, the tip of a fresh P3 can be seen, contrasting with P4. If P10 is third generation, then P1-3 should be of fourth generation. Such an advanced moult is known from fuscus and almost certainly will not occur in the western taxa graellsii/intermedius. There is one snag though to this scenario: the tail feathers still show dark markings and most of the greater coverts are worn brown feathers, which would be an unlikely combination with third generation primaries. An alternative scenario would be that this bird shows rather well-preserved second generation primaries and only P1-3 have been moulted to third generation.One or more of these inner primaries could even have been replaced at the wintering grounds in the previous season. In fuscus, a mirror on second generation P10 is sometimes observed in birds that moult the outer primaries at a very late stage in the season (so just prior to northbound migration). Mogelijke 3kj fuscus Baltische Mantelmeeuw. De variatie in rui in de verschillende ondersoorten van Kleine Mantelmeeuw is enorm. Dit is een fijn gebouwd individu met zeer donkere bovendelen. Het is interessant om een poging te wagen de rui te reconstrueren. P10 toont een kleine witte spiegel, die zou kunnen aangeven dat dit een derde generatie veer is. In 2 is de top zichtbaar van een verse P3, die constrasteert met P4. Als P10 derde generatie is, dan zouden P1-3 vierde generatie moeten zijn. Zo'n vergevorderde rui is bekend van sommige fuscus en komt vrijwel zeker niet voor in de westerse taxa graellsii/intermedius. Er is echter een kink in de kabel voor dit scenario: de staartpennen hebben nog donkere toppen en de meeste grote dekveren zijn gesleten bruine veren, een onwaarschijnlijke combinatie met derde generatie handpennen. Een alternatief scenario is dat deze vogel tweede generatie handpennen toont en dat alleen P1-3 naar derde generatie veren geruid zijn. Een of meer van deze binnenste handpennen zouden zelfs op de wintergronden zijn vervangen in het vorige seizoen. In fuscus wordt een kleine witte spiegel soms gezien in vogels die de buitenste handpennen laat in het seizoen vervangen (dus net voor de trek naar het noorden).Lesser Black-backed Gull - Kleine Mantelmeeuw - Larus fuscus

5: © Ruud Altenburg, 18-09-04. IJmuiden. 3cy Lesser Black-backed Gull red A18, ringed as a pullus on the Maasvlakte. A local Dutch bird, with old (second generation) P9-10 and the new P5 just visible behind the tertials. 3kj Kleine Mantel rood A18, geringd als pullus op de Maasvlakte. Een lokale Nederlandse vogel, met oude (tweede generatie) P9-10 en de nieuwe P5 net zichtbaar vanachter de tertials.