3cy Baltic Gull?/3kj Baltische Mantelmeeuw?Lesser Black-backed Gull - Kleine Mantelmeeuw - Larus fuscus

Lesser Black-backed Gull - Kleine Mantelmeeuw - Larus fuscus

Lesser Black-backed Gull - Kleine Mantelmeeuw - Larus fuscus

Lesser Black-backed Gull - Kleine Mantelmeeuw - Larus fuscus

1-4: © Ruud Altenburg, 12-04-04. Mauritskade, Amsterdam. 3(-4)cy intermedius or fuscus Lesser Black-backed Gull. This bird, showing a darkish iris, an all-white tail and pale yellow legs, is extremely difficult to age, being either a very advanced 3cy or a 4cy lacking a white mirror on P10. Note the very dark upperparts compared to the local graellsii/intermedius in 1, the delicate build and the arrested moult on P5 clearly seen in 4 (the fresh, white-tipped P5 is of a different generation than the more brownish P6-10). These features generally are associated with 3cy fuscus, but intermedius (and even graellsii) has been shown to more or less regularly show arrested moult in 3cy as well. Still, an individual like this bird probably won't look remarkably different when seen in a flock of fuscus... 3(-4)kj intermedius of fuscus Kleine Mantel. Deze vogel, met donkere iris, geheel witte staart and vaalgele poten, is zeer moeilijk op leeftijd te brengen. Het is of een zeer verre 3kj of een 4kj zonder witte spiegel op P10. Let op de zeer donkere bovendelen in vergelijking met de lokale graellsii/intermedius in 1, de lichte bouw en de gestaakte rui op P5 die het duidelijkst te zien is in 4 (de verse P5 met witte top is van een andere generatie dan de bruinere P6-10). Deze kenmerken worden in het algemeen geassocieerd met 3cy fuscus, maar intermedius (en zelfs graellsii) kan ook regelmatig gestaakte rui tonen in 3kj. Even goed zou een individu als deze vogel er niet duidelijk uitspringen in een groep fuscussen...