2cy 'lesser black-backed gull'/2kj 'kleine mantelmeeuw'Lesser Black-backed Gull/Heuglin's Gull - 2kj Kleine Mantelmeeuw/Heuglins Meeuw - Larus fuscus/heuglini

Lesser Black-backed Gull/Heuglin's Gull - 2kj Kleine Mantelmeeuw/Heuglins Meeuw - Larus fuscus/heuglini

Lesser Black-backed Gull/Heuglin's Gull - 2kj Kleine Mantelmeeuw/Heuglins Meeuw - Larus fuscus/heuglini

Lesser Black-backed Gull/Heuglin's Gull - 2kj Kleine Mantelmeeuw/Heuglins Meeuw - Larus fuscus/heuglini

Lesser Black-backed Gull/Heuglin's Gull - 2kj Kleine Mantelmeeuw/Heuglins Meeuw - Larus fuscus/heuglini

Lesser Black-backed Gull/Heuglin's Gull - 2kj Kleine Mantelmeeuw/Heuglins Meeuw - Larus fuscus/heuglini

Lesser Black-backed Gull/Heuglin's Gull - 2kj Kleine Mantelmeeuw/Heuglins Meeuw - Larus fuscus/heuglini

Lesser Black-backed Gull/Heuglin's Gull - 2kj Kleine Mantelmeeuw/Heuglins Meeuw - Larus fuscus/heuglini

Lesser Black-backed Gull/Heuglin's Gull - 2kj Kleine Mantelmeeuw/Heuglins Meeuw - Larus fuscus/heuglini

Lesser Black-backed Gull/Heuglin's Gull - 2kj Kleine Mantelmeeuw/Heuglins Meeuw - Larus fuscus/heuglini

1, 7-10: © Ruud Altenburg, 25-06-06; 2-6: © Ronald van Dijk, 25-06-06. Erasmusgracht, Amsterdam. A 2cy with a moult scheme found in Baltic Gull L f fuscus. All feathers except for the outer primaries have been replaced and some scapulars and two greater coverts and three tertials in right wing are probably third generation feathers. However, compared to typical fuscus, this bird is extremely pale; compare to the graellsii/intermedius 2cy Lesser Black-backed Gulls in 9-10. The question therefore is: is this an extrememly pale fuscus, an exceptionally advanced intermedius or an advanced Heuglin's Gull L heuglini? Een 2kj met een rui die gevonden wordt in Baltische Mantelmeeuw L f fuscus. Alle veren behalve de buitenste handpennen zijn vervangen en sommige schouderveren en twee grote dekveren en de bovenste drie tertials in de rechtervleugel zijn waarschijnlijke derde generatie veren. Vergeleken met typische fuscus is deze vogel echter bijzonder licht; vergelijk met de graellsii/intermedius 2kj Kleine Mantelmeeuwen in 9-10. De vraag is dus: is dit een extreem lichte fuscus, een exceptioneel verre intermedius of een verre Heuglins Meeuw L heuglini?


Lesser Black-backed Gull/Heuglin's Gull - 2kj Kleine Mantelmeeuw/Heuglins Meeuw - Larus fuscus/heuglini

11: © Mars Muusse, 28-06-06. Erasmusgracht, Amsterdam. This picture shows that this individual actually has 11 primaries in its right wing. P10 is half grown and the old P11 is still present. Deze foto toont aan dat dit individu eigenlijk 11 handpennen heeft in de rechtervleugel. P10 is halverwege en de oude P11 is nog aanwezig.


Lesser Black-backed Gull/Heuglin's Gull - 2kj Kleine Mantelmeeuw/Heuglins Meeuw - Larus fuscus/heuglini

Lesser Black-backed Gull/Heuglin's Gull - 2kj Kleine Mantelmeeuw/Heuglins Meeuw - Larus fuscus/heuglini

Lesser Black-backed Gull/Heuglin's Gull - 2kj Kleine Mantelmeeuw/Heuglins Meeuw - Larus fuscus/heuglini

12: © Ruud Altenburg 23-07-06; 13-14: © Mars Muusse, 23-07-06. Erasmusgracht, Amsterdam. In 12 with a juvenile Yellow-legged Gull. The juvenile primaries have been dropped and 12-13 show that this bird has started a new moult wave: the inner primaries P1-2 are missing. In 12 met een juveniele Geelpootmeeuw. De juveniele handpennen zijn uitgeworpen en 12-13 tonen aan dat deze vogel aan een nieuwe ruigolf begonnen is: de binnenste handpennen P1-2 ontbreken.