2cy Baltic Gull?/2kj Baltische Mantelmeeuw?Baltic Gull - Baltische Mantelmeeuw - Larus fuscus fuscus

Baltic Gull - Baltische Mantelmeeuw - Larus fuscus fuscus

1-2: © Ruud Altenburg, 14-06-08. Erasmusgracht, Amsterdam. Observed together with a typical 2cy Baltic Gull that flew off before I could take any pictures of it. Compared to the 2cy Baltic Gull observed the previous day, this bird is much less typical, as its jizz and feather patterns are more in line with intermedius than with fuscus. P1-5 have been renewed, P6-10 still are juvenile. Could this be a bird from N Norway from a mixed pair? Waargenomen samen met een typische 2kj Baltische Mantelmeeuw die helaas wegvloog voordat ik ook maar een foto kon maken. Vergeleken met de 2kj Baltische Mantelmeeuw van de dag ervoor is deze vogel veel minder uigesproken, omdat de jizz en veerpatronen meer overeenkomen met intermedius dan met fuscus. P1-5 zijn vernieuwd, P6-10 zijn nog juveniel. Zou dit een vogel kunnen zijn uit N Noorwegen uit een gemengd paar?