1-2cy Lesser Black-backed Gull/1-2kj Kleine MantelmeeuwLesser Black-backed Gull - Kleine Mantelmeeuw - Larus fuscus

Lesser Black-backed Gull - Kleine Mantelmeeuw - Larus fuscus

1-2: © Ruud Altenburg, 11-12-04. Plesmanlaan, Amsterdam. 1cy Lesser Black-backed Gull, probably intermedius judging from size and build. This bird has replaced only a small part of its scapulars to second generation feathers. 1kj Kleine Mantelmeeuw, waarschijnlijk intermedius te oordelen aan grootte en bouw. Deze vogel heeft slechts een klein deel van de schouderveren vervangen naar tweede generatie veren.Lesser Black-backed Gull - Kleine Mantelmeeuw - Larus fuscus

3: © Ruud Altenburg, 20-02-05. Albardagracht, Amsterdam. Judging from the structure and greater coverts pattern, this is the same individual as above. Two months later, this bird has moulted its head, upperbreast, flanks and >75% of its scapulars. The bill base has become paler. Op basis van de bouw en het patroon van de grote dekveren is dit waarschijnlijk dezelfde individu als hierboven. Twee maanden heeft deze vogel de kop, bovenborst, flanken en >75% van zijn schouderveren geruid. De snavelbasis is lichter geworden.Lesser Black-backed Gull - Kleine Mantelmeeuw - Larus fuscus

4: © Ruud Altenburg, 20-03-05. Albardagracht, Amsterdam. During its three-month stay in Amsterdam, this bird has replaced all but some lower scapulars. All coverts, tertials, secondaries, primaries and the tail are still juvenile. Gedurende zijn verblijf van drie maanden in Amsterdam heeft deze vogel op enkele onderste na alle schouderveren vervangen. Alle dekveren, tertials, arm- en handpennen en de staart zijn nog juveniel.