1cy Lesser Black-backed Gull/1kj Kleine MantelmeeuwLesser Black-backed Gull - Kleine Mantelmeeuw - Larus fuscus

Lesser Black-backed Gull - Kleine Mantelmeeuw - Larus fuscus

Lesser Black-backed Gull - Kleine Mantelmeeuw - Larus fuscus

Lesser Black-backed Gull - Kleine Mantelmeeuw - Larus fuscus

Lesser Black-backed Gull - Kleine Mantelmeeuw - Larus fuscus

1-5: © Ruud Altenburg, 01-11-03. Albardagracht, Amsterdam. It's impossible to separate 1kj fuscus from intermedius, but this Lesser Black-backed Gull shows several characters that sometimes are associated with fuscus: it is small-sized and very elongated (compare to the Herring Gull in 5), is still in juvenile plumage and shows a whitish head (which appears darker partly because it's wet and partly because it has dropped feathers), belly and upper tail; the chocolate brown upperparts are better fitting intermedius, as fuscus is said to be colder greyish. Het is onmogelijk 1kj fuscus te onderscheiden van intermedius, maar deze Kleine Mantelmeeuw vertoont een aantal kenmerken die aan soms fuscus toegekend worden: hij/zij is klein en zeer langgerekt (vergelijk met de Zilvermeeuw in 5), is nog steeds in juveniel kleed en vertoont een witte kop (die donkerder lijkt omdat hij enerzijds nat is en anderzijds omdat veren ontbreken), buik en bovenstaart; de chocoladekleurige bovendelen passen beter bij intermedius, welke bij fuscus als kouder grijsachtig omschreven worden.