2cy Caspian Gull (or hybrid Caspian x Herring Gull?)/
2kj Pontische Meeuw (of hybride Pontische x Zilvermeeuw?)Caspian Gull - Pontische Meeuw - Larus cachinnans

Caspian Gull - Pontische Meeuw - Larus cachinnans

Caspian Gull - Pontische Meeuw - Larus cachinnans

Caspian Gull - Pontische Meeuw - Larus cachinnans

1-4: © Ruud Altenburg, 15-10-04. Mauritskade, Amsterdam. I have great difficulty identifying this bird. It's easily aged as a 2cy by its primaries, tertials and pattern on the greater coverts. However, is it a Herring, Yellow-legged or Caspian Gull? Two characters do not fit Herring Gull: it has an unusually white head and the inner primaries (4) are very dark. P1-3 show a dark outer web and P4 already seems mainly dark. A Herring Gull would show pale primaries at least up to P5. Also, the wing seems quite long (3), certainly for a local argenteus. Based on photo 1, the jizz seems to point to cachinnans, but in 2 the bill doesn't seem all that long and thin at all! However, in flight, it showed a meticulous white underwing, which would probably be highly unlikely for a 2cy michahellis not showing a single plain grey scapular. I therefore opt for 2cy cachinnans, although the jizz doesn't seem to match very well. A hybrid Caspian x Herring Gull of course also is an option. Any comments are very welcome! Ik vind het erg lastig deze meeuw te determineren. De leeftijd is makkelijk vast te stellen: handpennen, tertials en patroon op de grote dekveren zijn onmiskenbaar voor een 2kj vogel. Maar dan: is het een Zilver-, Geelpoot- of Pontische Meeuw? Twee kenmerken passen niet op Zilvermeeuw: de ongewoon witte kop en de binnenste handpennen (4) zijn zeer donker. P1-3 hebben een donkere buitenvlag en P4 lijkt al voornamelijk donker. Een Zilvermeeuw zou tenminste tot P5 lichtgrijze handpennen hebben. De vleugel lijkt ook vrij lang (3), zeker voor een lokale argenteus. Op basis van foto 1 zou de jizz wijzen op cachinnans, maar in 2 lijkt de snavel helemaal niet zo lang en dun. In vlucht bleek de ondervleugel hagelwit, een kenmerk dat waarschijnlijk een 2kj michahellis uitsluit die nog geen enkele egaal grijze schouderveer heeft. Daarom kies ik voor cachinnans, hoewel de jizz niet echt lijkt te passen. Een hybride Pontische x Zilvermeeuw bestaat natuurlijk ook tot de mogelijkheden. Elk commentaar is van harte welkom!