1cy Caspian Gull/1kj Pontische MeeuwYellow-legged Gull - Geelpootmeeuw - Larus michahellis

Yellow-legged Gull - Geelpootmeeuw - Larus michahellis

Yellow-legged Gull - Geelpootmeeuw - Larus michahellis

Yellow-legged Gull - Geelpootmeeuw - Larus michahellis

1-4: © Ruud Altenburg, 15-11-03. Albardagracht, Amsterdam. This 1cy shows many features associated with Caspian Gull—tertials with broad pale tips, hardly patterned outer greater coverts with broad pale tips, pale brown median and lesser coverts and a rather broad, non-tapering tail band. The new second generation scapulars and greater coverts have a narrow shaft streak and anchor, a good but certainly not exclusive character for cachinnans (eg. see this 1cy michahellis). However, the bill looks somewhat short for cachinnans and this bird has quite an pronounced eye mask, reminding of michahellis. Deze 1kj toont veel kenmerken die geassocieerd worden met Pontische Meeuw—tertials met brede lichte toppen, nauwelijks gebandeerde buitenste grote dekveren met lichte toppen, lichtbruine middelste en kleine dekveren en een nogal brede, niet taps aflopende staartband. De tweede-generatie schouder- en dekveren hebben een dunne schachtstreep en ankertje, een goed maar niet exclusief kenmerk voor cachinnans (zie bv. deze 1kj michahellis). De snavel lijkt nogal kort voor cachinnans en deze vogel heeft een vrij opvallend oogmasker, wat doet denken aan michahellis.

Thanks to Rudy Offereins for his remarks! Met dank aan Rudy Offereind voor zijn opmerkingen!