1cy Caspian Gull/1kj Pontische MeeuwCaspian Gull - Pontische Meeuw - Larus cachinnans

Caspian Gull - Pontische Meeuw - Larus cachinnans

Caspian Gull - Pontische Meeuw - Larus cachinnans

Caspian Gull - Pontische Meeuw - Larus cachinnans

Caspian Gull - Pontische Meeuw - Larus cachinnans

1-5: © Ruud Altenburg, 21-10-06. Erasmusgracht, Amsterdam. 1cy Caspian Gull. Note the finely streaked head, a sign that this individual has recently renewed these feathers. Many median coverts and several lesser and greater coverts have been replaced. The tail bar is broad and the upper and undertail coverts rather heavily marked. 1kj Pontische Meeuw. Let op de fijn gestreepte kop, een teken dat deze vogel recentelijk deze veren vervangen heeft. Vele middelste en enkele kleine en grote dekveren zijn vervangen. De staartband is breed en de boven- en onderstaartdekveren nogal zwaar getekend.


Caspian Gull - Pontische Meeuw - Larus cachinnans

6: © Ruud Altenburg, 21-10-06. Erasmusgracht, Amsterdam. Rather pale 1cy Yellow-legged Gull to compare to. Note the very differently patterned juvenile greater coverts. The renewed scapulars and wing coverts show bolder anchors. The tail pattern is typical for Yellow-legged Gull. Vrij lichte 1kj Geelpootmeeuw om mee te vergelijken. Let op juveniele grote dekveren met een heel ander patroon. De vernieuwde schouder- en dekveren hebben een zwaarder aangezet ankerpatroon. Het staartpatroon is typisch voor Geelpootmeeuw.