1cy Caspian Gull/1kj Pontische MeeuwCaspian Gull - Pontische Meeuw - Larus cachinnans

Caspian Gull - Pontische Meeuw - Larus cachinnans

Caspian Gull - Pontische Meeuw - Larus cachinnans

1-3: © Ruud Altenburg, 19-11-05. Albardagracht, Amsterdam. 1cy Caspian Gull, showing several second generation wing coverts. 1kj Pontische Meeuw met verschillende tweede-generatie vleugeldekveren.Caspian Gull - Pontische Meeuw - Larus cachinnans

Caspian Gull - Pontische Meeuw - Larus cachinnans

Caspian Gull - Pontische Meeuw - Larus cachinnans

Caspian Gull - Pontische Meeuw - Larus cachinnans

4-7: © Ruud Altenburg, 03-12-05. Albardagracht, Amsterdam. Compare the features outlined in the caption of this 1cy Caspian Gull to the 1cy Herring Gulls in 5-6. Vergelijk de kenmerken die samengevat zijn in het onderschrift bij deze 1kj Pontische Meeuw met de 1kj Zilvermeeuwen in 5-6.