2cy hybrid Caspian x Yellow-legged Gull?/
2kj hybride Pontische x Geelpootmeeuw?Caspian x Yellow-legged Gull - Pontische x Geelpootmeeuw - Larus cachinnans x michahellis

Caspian x Yellow-legged Gull - Pontische x Geelpootmeeuw - Larus cachinnans x michahellis

Caspian x Yellow-legged Gull - Pontische x Geelpootmeeuw - Larus cachinnans x michahellis

Caspian x Yellow-legged Gull - Pontische x Geelpootmeeuw - Larus cachinnans x michahellis

Caspian x Yellow-legged Gull - Pontische x Geelpootmeeuw - Larus cachinnans x michahellis

Caspian x Yellow-legged Gull - Pontische x Geelpootmeeuw - Larus cachinnans x michahellis

Caspian x Yellow-legged Gull - Pontische x Geelpootmeeuw - Larus cachinnans x michahellis

Caspian x Yellow-legged Gull - Pontische x Geelpootmeeuw - Larus cachinnans x michahellis

1-6: © Mars Muusse, 18-02-07; 7-8: © Ruud Altenburg, 24-02-07. Plein '40-'45, Amsterdam. At first sight, this bird seemed to be a 2cy Caspian Gull, showing a rather long bill with paler base, inner hand with obvious pale inner webs and outer webs with apical spots and a pale underwing. Some characters do not fit typical cachinnans though, in particular the very dark brown base colour of the juvenile wing coverts and the strongly barred inner greater coverts. In the field the head shape also seemed to be less 'rounded' than usually seen in Caspian Gull. This bird therefore appears to show some characters of cachinnans and others of Yellow-legged Gull L michahellis. The tail bar could fit either species, but perhaps fits michahellis slightly better than it does cachinnans. The fact that several scapulars and all wing coverts still are juvenile does not really fit either species, but would suit Herring Gull L argentatus. The same applies to the pale inner hand, with only reduced dark markings near the tip and outer webs that are only slightly darker than the inner webs. The general jizz of this bird however seems not to suit a hybrid Caspian x Herring Gull; take a look at this probable hybrid photographed a few months earlier and compare head shape, tail pattern and the base colour of the juvenile wing coverts. A pale inner hand apparently is found relatively often in Yellow-legged Gulls from the Black Sea area (Lou Bertalan; see examples of Romanian birds by Chris Gibbins). I have no experiece with hybrids Caspian x Yellow-legged Gulls, but I imagine they won't not look much different from this bird. This view is supported by Grzegorz Neubauer, who does have experience with such hybrids. Any comments on this bird are very welcome! Op het eerste gezicht leek deze vogel een 2kj Pontische Meeuw, met een nogal lange snavel met lichtere basis, een binnenhand met duidelijk lichtere binnenvlaggen en 'apical spots' op de buitenvlaggen en een lichte ondervleugel. Sommige kenmerken passen echter niet op typische cachinans, vooral de erg donkerbruine basiskleur van de juveniele dekveren en de sterk gekartelde binnenste grote dekveren. In het veld leek de kop ook minder 'afgerond' dan gebruikelijk in Pontische Meeuw. Deze vogel toont daarom kenmerken van cachinnans en andere van Geelpootmeeuw L michahellis. De staartband past op beide soorten maar wellicht wat beter op michahellis dan op cachinnans. Het feit dat sommige schouderveren en alle vleugeldekveren nog juveniel zijn past op geen van beide soorten maar goed op Zilvermeeuw L argentatus. Hetzelfde geldt voor de lichte binnenhand, met slechts beperkte donkere tekening bij de top en met buitenvlaggen die slechts iets donkerder zijn dan de binnenvlaggen. De algehele jizz van deze vogel lijkt echter niet goed te kloppen voor een hybride Pontische x Zilvermeeuw; bekijk deze waarschijnlijk hybride en vergelijk kopvorm, staartband en de basiskleur van de juveniele dekveren. Een lichte binnenhand wordt schijnbaar relatief vaak aangetroffen bij Geelpootmeeuwen uit het Zwarte Zeegebied (Lou Bertalan; zie voorbeelden van Roemeense vogels van Chris Gibbins). Ik heb geen ervaring met hybriden Pontische x Geelpootmeeuw maar ik kan me voorstellen dat deze niet erg zullen afwijken van deze vogel. Deze aanname wordt ondersteund door Grzegorz Neubauer, die wel ervaring heeft met dergelijke hybriden. Elk commentaar is van harte welkom!


Caspian x Yellow-legged Gull - Pontische x Geelpootmeeuw - Larus cachinnans x michahellis

Caspian x Yellow-legged Gull - Pontische x Geelpootmeeuw - Larus cachinnans x michahellis

Caspian x Yellow-legged Gull - Pontische x Geelpootmeeuw - Larus cachinnans x michahellis

1-3: © Robert Zbronski, 20-10-05. Goczalkowice Reservoir, S Poland. Green 8P02, ringed near Jankowice, S Poland on 27-05-05 from mixed pair of Yellow-legged Gull x Caspian Gull. Groen 8P02, geringd als pullus bij Jankowice, Z Polen op 27-05-05 uit een gemengd paar Geelpoot- x Pontische Meeuw.