1cy hybrid Caspian x Herring Gull/
1kj hybride Pontische x ZilvermeeuwCaspian x Herring Gull - Pontische x Zilvermeeuw - Larus cachinnans x argentatus

Caspian x Herring Gull - Pontische x Zilvermeeuw - Larus cachinnans x argentatus

Caspian x Herring Gull - Pontische x Zilvermeeuw - Larus cachinnans x argentatus

Caspian x Herring Gull - Pontische x Zilvermeeuw - Larus cachinnans x argentatus

Caspian x Herring Gull - Pontische x Zilvermeeuw - Larus cachinnans x argentatus

1-5: © Ruud Altenburg, 04-11-06. Hoekenes, Amsterdam. A 1cy bird resembling Caspian Gull, especially when perched: a long bill, tertials with broad white tips, greater coverts with pale tips and renewed median and lesser coverts. Some features do not match really well though, such as the very broad tail bar, the densely barred undertail coverts and the lack of fine streaks in the hindneck (it is blotched rather than streaked and even shows many red-brown juvenile feathers). In relaxed posture, the head is obviously rounded and strongly recalls Herring Gull (4-5). The best indication that this bird is a hybrid Caspian x Herring Gull is the fact that it showed completely pale inner primaries, with only a dark spot near the tip. Also see this probable hybrid from Poland. Een 1kj vogel die lijkt op Pontische Meeuw, vooral in zit: een lange snavel, tertials met brede witte toppen, grote dekveren met witte toppen en vernieuwde middelste en kleine dekveren. Sommige kenmerken passen echter niet echt lekker, zoals de zeer brede staartband, de zwaar gebandeerde onderstaartdekveren en de afwezigheid van 'penseelstreekjes' in de achternek (die gevlekt is in plaats van fijn gestreept en zelfs veel roodbruine juveniele veren vertoont). Als de vogel ontspannen is is de kop duidelijk rond en lijkt deze sterk op die van Zilvermeeuw (4-5). De beste indicatie dat het gaat om een hybride Pontische x Zilvermeeuw waren de geheel lichte binnenste handpennen, die alleen een donkere vlek bij de top toonden. Zie ook deze waarschijnlijke hybride uit Polen.


Caspian x Herring Gull - Pontische x Zilvermeeuw - Larus cachinnans x argentatus

Caspian x Herring Gull - Pontische x Zilvermeeuw - Larus cachinnans x argentatus

6-7: © Ruud Altenburg, 23-12-06. Hoekenes, Amsterdam.


Caspian x Herring Gull - Pontische x Zilvermeeuw - Larus cachinnans x argentatus

8: © Jörgen Bernsmo, 26-09-06. Simrishamn, Sweden. Green 46P1, a second generation hybrid, ringed at Wloclawek, Poland on 17-05-06. The parents are a female Caspian Gull paired with a male hybrid Herring x Caspian Gull. Compare, in particular, the shape of head and scapular markings. Groen 46P1, een tweede-generatie hybride, geringd in Wloclawek, Polen op 17-05-06. De ouders zijn een vrouw Pontische Meeuw gepaard met een man hybride Zilver- x Pontische Meeuw. Vergelijk met name de kopvorm en het patroon op de schouderveren.