ad Yellow-legged Gull/ad GeelpootmeeuwYellow-legged Gull - Geelpootmeeuw - Larus michahellis

Yellow-legged Gull - Geelpootmeeuw - Larus michahellis

Yellow-legged Gull and Caspian Gull - Geelpootmeeuw en Pontische Meeuw - Larus michahellis and cachinnans

1-3: © Ruud Altenburg, 29-01-05. Albardagracht, Amsterdam. Ad Yellow-legged Gull. Although sometimes yellow-legged Herring Gulls are seen in winter, this bird is identified as a Yellow-legged Gull by the short pale tongue on P10 of its left wing, the complete, broad black band on P5 in its right wing (see 2) and the rather dark grey upperparts (compare to the Common Gull Larus canus in 3). Furthermore, a black marking on the bill is quite common in ad winter michahellis. Picture 3 also shows a 3cy Caspian Gull—it doesn't happen often that both are seen simultaneously in Amsterdam! Ad Geelpootmeeuw. Hoewel soms geelpotige Zilvermeeuwen 's winters gezien worden kan deze vogel als Geelpootmeeuw herkend worden aan de vrij korte lichte tong op P10 in de linkervleugel, de complete, brede band op P5 in de rechtervleugel (zie 2) en de vrij donkergrijze bovendelen (vergelijk met de Stormmeeuw Larus canus in 3). Bovendien is een zwarte vlek op de snavel vrij gewoon in ad winter michahellis. Foto 3 toont ook een 3kj Pontische Meeuw—het komt niet vaak voor dat beide tegelijkertijd gezien worden in Amsterdam!