(near-)ad Yellow-legged Gull/(bijna-)ad GeelpootmeeuwYellow-legged Gull - Geelpootmeeuw - Larus michahellis

Yellow-legged Gull - Geelpootmeeuw - Larus michahellis

Yellow-legged Gull - Geelpootmeeuw - Larus michahellis

1-3: © Ruud Altenburg, 21-08-04. Erasmusgracht, Amsterdam. Adult Yellow-legged Gull with dark orange instead of coral red eye ring. All other characters, including the advanced primary and secondary moult, strongly point to michahellis. Adulte Geelpootmeeuw, met donkeroranje in plaats van koraalrode oogring. Alle andere kenmerken, inclusief de vergevorderde hand- en armpenpenrui, wijzen sterk op michahellis.


Yellow-legged Gull - Geelpootmeeuw - Larus michahellis

Yellow-legged Gull - Geelpootmeeuw - Larus michahellis

Yellow-legged Gull - Geelpootmeeuw - Larus michahellis

4-5: © Ruud Altenburg, 20-09-04; 6: © Ruud Altenburg, 25-09-04. Erasmusgracht, Amsterdam. One month later, this bird has dropped its old primaries and P8 is full-grown. Compare the greytone of the mantle and the stage of moult to the Herring Gull in 5. The latter still has old P9-10 and there is no sign of a fresh P5 yet. This means the Yellow-legged Gull was more advanced in its primary moult already a month ago (see 2-3)! Also, the Yellow-legged Gull has replaced its tail, tertials and coverts, whereas these are still old and worn in the Herring Gull. Note the dark orange eye ring (compared to this adult) and limited amount of winter streaking in the close-up. Een maand later heeft deze vogel de oude handpennen laten vallen en is P8 volgroeid. Vergelijk de grijstoon van de mantel en het stadium van de rui met de Zilvermeeuw in 5. De Zilvermeeuw heeft nog de oude P9-10 en er is nog geen teken van een verse P5. Dit betekent dat de Geelpootmeeuw een maand geleden al verder was met de handpenrui (zie 2-3)! De Geelpootmeeuw heeft ook de staart, tertials en dekveren vervangen, terwijl deze nog oud en gesleten zijn bij de Zilver. Let op de donkeroranje oogring (vergeleken met deze adult) en de beperkte mate van winterstreping in de close-up.