2cy Yellow-legged Gull/2kj GeelpootmeeuwYellow-legged Gull - Geelpootmeeuw - Larus michahellis

Yellow-legged Gull - Geelpootmeeuw - Larus michahellis

Yellow-legged Gull - Geelpootmeeuw - Larus michahellis

3-5: © Ruud Altenburg, 01-07-05. Erasmusgracht. 2cy Yellow-legged Gull. This is a slightly more advanced bird that is growing in new lesser and greater coverts. P1-4 are fully grown, P5 almost fully grown, P6 growing (currently at the level of P4), P7 missing and P8-10 are still juvenile. This is the average score for michahellis at the beginning of June. Note the typical tail pattern with tapering band. Dit is een vogel die iets verder is met de rui, met nieuw ingroeiende kleine en grote dekveren. P1-4 zijn volgroeid, P5 bijna volgroeid, P6 groeiend (momenteel op de hoogte van P4), P7 ontbrekend en P8-10 nog juveniel. Dit is een gemiddelde ruiscore voor michahellis voor begin juli. Let op het typische staartpatroon met taps aflopende band.Yellow-legged Gull - Geelpootmeeuw - Larus michahellis

Yellow-legged Gull - Geelpootmeeuw - Larus michahellis

6: © Ruud Altenburg, 01-07-05; 7: © Ruud Altenburg, 03-07-05. Erasmusgracht. Some scapulars are more adult-like, but otherwise this individual is very similar to the bird in 3-5 concerning moult score. Sommige schouderveren zijn meer als bij volwassen vogels, maar verder lijkt dit individu qua ruiscore veel op de vogel in 3-5.Yellow-legged Gull - Geelpootmeeuw - Larus michahellis

Yellow-legged Gull - Geelpootmeeuw - Larus michahellis

8: © Ruud Altenburg, 01-07-05; 9: © Ruud Altenburg, 03-07-05. Erasmusgracht. Third Yellow-legged Gull present in a group of about 50 birds. And the juveniles still have to arrive! Derde Geelpootmeeuw in een groep van in totaal ongeveer 50 grote meeuwen. En de juvenielen moeten nog arriveren!