Yellow-legged Gull/GeelpootmeeuwYellow-legged Gull - Geelpootmeeuw - Larus michahellis

Yellow-legged Gull - Geelpootmeeuw - Larus michahellis

1-2: © Mars Muusse, 23-12-02. Erasmusgracht, Amsterdam. 1cy Yellow-legged Gull (Larus michahellis) black NTT8. This bird was ringed as pullus on Meda Gran (Medes Islands, NE Spain) on 25-05-02. Reported 23-08-02 at the Hondsbossche Zeewering, 11 to 17-10-02 in de harbour of IJmuiden, 15 to 25-12-02 and again 11-07-03 at the Erasmusgracht, Amsterdam. NTT8 has only replaced a few median and lesser coverts in the post-juvenile moult. 1kj/2kj Geelpootmeeuw (Larus michahellis) zwart NTT8. Deze vogel is geringd als pullus op Meda Gran (Medes Eilanden, NO Spanje) op 25-05-02. Waargenomen 23-08-02 op de Hondsbossche Zeewering, 11 t/m 17-10-02 in de haven van IJmuiden, 15 t/m 25-12-02 en opnieuw 11-07-03 op de Erasmusgracht, Amsterdam. NTT8 heeft slecht enkele middelste en kleine dekveren vervangen tijdens de postjuveniele rui.Yellow-legged Gull - Geelpootmeeuw - Larus michahellis

Yellow-legged Gull - Geelpootmeeuw - Larus michahellis

3-4: © Ruud Altenburg, 11-07-03. Erasmusgracht, Amsterdam. As a 2cy, this bird was seen only on one evening in July. By mid-July it has completed the covert moult (some greater coverts are still growing). P9-10 are still juvenle, P6 is growing. Als 2kj werd deze vogel slechts op een avond in juli waargenomen. Rond midden juli heeft deze vogel de rui in de dekveren voltooid (hoewel sommige grote dekveren nog niet volgroeid zijn). P9-10 zijn nog juveniel, P6 is nog niet volgroeid.Yellow-legged Gull - Geelpootmeeuw - Larus michahellis

Yellow-legged Gull - Geelpootmeeuw - Larus michahellis

5-6: © Ruud Altenburg, 08-07-04. Sportpark Jan van Galenstraat, Amsterdam. For the third consecutive year, NTT8 returned to Amsterdam, but unfortunately this time is wasn't very photogenic... Voor het derde achtereenvolgende jaar keerde NTT8 terug naar Amsterdam, alleen was de vogel deze keer helaas niet bijzonder fotogeniek...Yellow-legged Gull - Geelpootmeeuw - Larus michahellis

Yellow-legged Gull - Geelpootmeeuw - Larus michahellis

7-8: © Ruud Altenburg, 23-06-05. Erasmusgracht, Amsterdam. In its 4th calender year, NTT8 looks somewhat retarded for a Yellow-legged Gull—most of the tertials and secondaries are 3cy-like. Primary moult score: P1-2 new, P3 growing, P4 missing and P5-10 old. In zijn 4e kalenderjaar ziet NTT8 er wat traag uit voor Geelpootmeeuwbegrip—de meeste tertials en armpennen zijn 3kj-achtig. Handpenruiscore: P1-2 nieuw, P3 groeiend, P4 ontbrekend en P5-10 oud.Yellow-legged Gull - Geelpootmeeuw - Larus michahellis

Yellow-legged Gull - Geelpootmeeuw - Larus michahellis

9-10: © Ruud Altenburg, 25-06-05. Erasmusgracht, Amsterdam. In 9, a small mirror is visible on P10. In 9 is een kleine spiegel zichtbaarop P10.Yellow-legged Gull - Geelpootmeeuw - Larus michahellis

11: © Ruud Altenburg, 02-08-05. Erasmusgracht, Amsterdam. By early August, NTT8 has dropped all but its outer two primaries and already has acquired streaking on the head. In 2005, NTT8 was last seen on 13-08-05. Begin augustus heeft NTT8 alle behalve de buitenste twee handpennen uitgeworpen en al kopstreping gekregen. In 2005 werd NTT8 voor het laatst gezien op 13-08-05.