1cy Yellow-legged Gull/1kj GeelpootmeeuwYellow-legged Gull - Geelpootmeeuw - Larus michahellis

1: © Ruud Altenburg. 24-09-05. Erasmusgracht, Amsterdam. 1cy Yellow-legged Gull with atypically patterned scapulars. This type of rather plain grey feathers without a well-defined shaft streak is often found in Lesser Black-backed Gulls. 1kj Geelpootmeeuw met atypisch getekende schouderveren. Dit type vrij egaal grijze veren zonder duidelijk getekende schachtstreep wordt vaak aangetroffen in Kleine Mantelmeeuw.


Lesser Black-backed Gull - Kleine Mantelmeeuw - Larus fuscus

2: © Ruud Altenburg. 14-10-05. Erasmusgracht, Amsterdam. Compare the bird in 1 to this 1cy Lesser Black-backed Gull with michahellis-like new scapulars and wing coverts. Note the subtle difference in shape and length of bill and wear in juvenile feathers. The very broad tail bar also is a good identification clue. Vergelijk de vogel in 1 met deze 1kj Kleine Mantel met michahellis-achtige nieuwe schouder- en dekveren. Let op de subtiele verschillen in snavelvorm en -lengte en de sleet in de juveniele veren. De zeer brede staartband is ook een goede aanwijzing voor identificatie.