1cy Yellow-legged Gull/1kj GeelpootmeeuwYellow-legged Gull - Geelpootmeeuw - Larus michahellis

Yellow-legged Gull - Geelpootmeeuw - Larus michahellis

Yellow-legged Gull - Geelpootmeeuw - Larus michahellis

Yellow-legged Gull - Geelpootmeeuw - Larus michahellis

1: © Ruud Altenburg, 02-08-03; 2-4: © Ruud Altenburg, 03-08-03. Erasmusgracht, Amsterdam. 1cy Yellow-legged Gull (Larus michahellis). Compare to the 1cy Lesser Black-backed Gull (Larus fuscus/graellsii) in 7 and note the abrasion of its feathers compared to the very fresh LBBG. 1kj Geelpootmeeuw (Larus michahellis). Vergelijk met de 1kj Kleine Mantelmeeuw (Larus fuscus/graellsii) in 7 en let op de sleet in het verenkleed in vergelijking met de zeer verse Kleine Mantel.
Yellow-legged Gull - Geelpootmeeuw - Larus michahellis

Yellow-legged Gull - Geelpootmeeuw - Larus michahellis

5-6: © Ruud Altenburg, 16-08-02. Erasmusgracht, Amsterdam. These pictures show the same bird, but two weeks later. Note the new second generation scapulars in 5 and compare the juvenile Yellow-legged Gull in 6 with a juvenile argenteus Herring Gull (left) and graellsii LBBG. This picture shows the differences in progression of moult (michahellis is much more worn, resulting in a loss of the neat fringes on the mantle feathers and scapulars and a much paler head), the colouration of the upperparts (reddish-brown in michahellis versus more neutral brown in argenteus and blackish-brown in graellsii), pattern on the tertials (notched in argenteus, with narrow fringes in michahellis and graellsii) and primaries (with pale tips in michahellis and argenteus [not visible] and all-blackish in graellsii). Deze foto's tonen dezelfde vogel, maar twee weken later. Let op de nieuwe tweede generatie schouderveren in 5 en vergelijk de juveniele Geelpootmeeuw in 6 met een juveniele argenteus Zilvermeeuw (links) en graellsii Kleine Mantel. Deze foto toont de gevorderde rui (michahellis is veel meer gesleten, waardoor de witte randen van de mantel- en schouderveren vrijwel verdwenen zijn en de vogel een wittige kop gekregen heeft), de kleur van de bovendelen (roodachtig bruin in michahellis tegenover neutraler bruin in argenteus en zwartachtig bruin in graellsii), patroon op de tertials (met karteling in argenteus en met smalle randen in michahellis en graellsii) en handpennen (met lichte toppen in michahellis en argenteus [niet zichtbaar] en vrijwel geheel zwartig in graellsii).