3cy Greater Black-backed Gull/ 3kj Grote MantelmeeuwGreater Black-backed Gull - Grote Mantelmeeuw - Larus marinus

Greater Black-backed Gull - Grote Mantelmeeuw - Larus marinus

Greater Black-backed Gull - Grote Mantelmeeuw - Larus marinus

Greater Black-backed Gull - Grote Mantelmeeuw - Larus marinus

Greater Black-backed Gull - Grote Mantelmeeuw - Larus marinus

1-5: © Ruud Altenburg, 05-10-03. Schiermonnikoog. Partially leucistic 3cy Greater Black-backed Gull in the marina of Schiermonnikoog. Confused by many with Glaucous Gull, but note the heavy bill and huge size compared to the 1cy Herring Gull in 4. Gedeeltelijk leucistische 3kj Grote Mantel in de jachthaven van Schiermonnikoog. Deze vogel werd door velen verward met Grote Burgemeester, maar zie de zware snavel en enorme afmeting in vergelijking met de 1kj Zilvermeeuw in 4.