2cy Glaucous Gull/2kj Grote BurgemeesterGlaucous Gull - Grote Burgemeester - Larus hyperboreus

Glaucous Gull - Grote Burgemeester - Larus hyperboreus

Glaucous Gull - Grote Burgemeester - Larus hyperboreus

Glaucous Gull - Grote Burgemeester - Larus hyperboreus

Glaucous Gull - Grote Burgemeester - Larus hyperboreus

Glaucous Gull - Grote Burgemeester - Larus hyperboreus

1-3: © Ruud Altenburg, 30-03-08; 4-6 © Edial Dekker, 30-03-08. Albardagracht, Amsterdam. 2cy Glaucous Gull. A different bird than the 2cy Glaucous Gull present to mid-March; note a/o the fresher plumage and different patterns of greater coverts and tertials. This individual shows characters that are also seen in hybrids Glaucous x Herring Gull ('Viking Gull') or Herring Gulls on the palest end of the spectrum: the Herring Gull-like pattern of the scapulars and greater coverts, the densely patterned uppertail coverts and a wing projection that seems slightly longer than average. This could be a x-th generation hybrid from Iceland, but for now I assume these characters are within the limits of pure hyperboreus. Een andere vogel dan de 2kj Grote Burgemeester die aanwezig was tot midden maart; zie oa. het versere kleed en de andere patronen op de grote dekveren en tertials. Dit individu toont kenmerken die ook te vinden zijn in hybriden Grote Burgemeester x Zilvermeeuw ('Vikingmeeuw') en Zilvers aan de lichtste kant van het spectrum: het Zilver-achtige patroon van geruide schouder- en grote dekveren, de sterk getekende bovenstaartdekveren en de vleugelprojectie die wat langer lijkt dan gemiddeld. Dit zou een x-ste generatie hybride kunnen zijn uit IJsland maar vooralsnog ga ik ervan uit dat deze kenmerken vallen binnen de grenzen van pure hyperboreus.


Glaucous Gull - Grote Burgemeester - Larus hyperboreus

Glaucous Gull - Grote Burgemeester - Larus hyperboreus

Glaucous Gull - Grote Burgemeester - Larus hyperboreus

7-9: © Mars Muusse, 15-04-08. Albardagracht, Amsterdam.