2cy Glaucous Gull/2kj Grote BurgemeesterGlaucous Gull - Grote Burgemeester - Larus hyperboreus

Glaucous Gull - Grote Burgemeester - Larus hyperboreus

Glaucous Gull - Grote Burgemeester - Larus hyperboreus

Glaucous Gull - Grote Burgemeester - Larus hyperboreus

1-4: © Job Stumpel, 07-03-08. Valentijnkade, Amsterdam. 2cy Glaucous Gull. This bird was present only for about one hour. Approximately 32 Glaucous Gulls have been recorded in Amsterdam. From the 1960s onwards only four have been recorded per decade, meaning that currenly this species is about as scarce as Iceland Gull. 2kj Grote Burgemeester. Deze vogel was slechts een uur aanwezig. Ongeveer 32 Grote Burgemeesters zijn vastgesteld in Amsterdam. Vanaf de jaren 60 worden er echter slechts vier per decade gezien, wat inhoudt dat de soort momenteel ongeveer even schaars is als Kleine Burgemeester.


Glaucous Gull - Grote Burgemeester - Larus hyperboreus

Glaucous Gull - Grote Burgemeester - Larus hyperboreus

Glaucous Gull - Grote Burgemeester - Larus hyperboreus

Iceland Gull - Kleine Burgemeester - Larus glaucoides

5-8: © Ruud Altenburg, 08-03-08. Postjeskade/Admiralengracht, Amsterdam. The next day, the Glaucous Gull was relocated at the other side of town. The long-staying 2cy Iceland Gull in 8 was present that day at virtually the same location! De volgende dag werd de Grote Burgemeester teruggevonden aan de andere kant van de stad. De lang verblijvende 2kj Kleine Burgemeester in 12 was die dag aanwezig op vrijwel dezelfde locatie!


Glaucous Gull - Grote Burgemeester - Larus hyperboreus

Glaucous Gull - Grote Burgemeester - Larus hyperboreus

Iceland Gull - Kleine Burgemeester - Larus glaucoides

9-11: © Ruud Altenburg, 15-03-08. Hoekenes, Amsterdam. One week later, both birds were even present on the same pond! Een week later waren beide vogels zelfs ter plaatse op dezelfde vijver!


Glaucous Gull - Grote Burgemeester - Larus hyperboreus

Iceland Gull - Kleine Burgemeester - Larus glaucoides

12-13: © Robert Heemskerk, 15-03-08. Schinkelkade, Amsterdam.