Peregrines/SlechtvalkenPeregrine - Slechtvalk - Immature/jong

Peregrine - Slechtvalk - Immature/jong

Peregrine - Slechtvalk - Immature/jong

1-3: © Ruud Altenburg, 07-05-07. The male checks what's happening in the nest box. Het mannetje kijkt wat er gebeurt in de nestkast.Peregrine - Slechtvalk - Immature/jong

Peregrine - Slechtvalk - Immature/jong

Peregrine - Slechtvalk - Immature/jong

4-6: © Ruud Altenburg, 07-05-07. The female was ringed in Germany. Het vrouwtje is geringd in Duitsland.Peregrine - Slechtvalk - Immature/jong

7: © Ruud Altenburg, 07-05-07. This year's clutch consists of three males and a female. They were ringed orange W3 (female) and V2-V4. Het legsel van dit jaar bestaat uit drie mannetjes en een vrouwtje. Ze zijn geringd met oranje W3 (vrouwtje) en V2-V4.8: © Ruud Altenburg, 07-05-07. The male observes the nest box while the female can be heard and seen flying in the background. When she tries to on the platform both birds take off. Het mannetje observeert de nestkast terwijl op de achtergrond het vrouwtje vliegend te zien is en te horen. Als ze probeert te landen op het rooster vliegen beide vogels weg.9: © Ruud Altenburg, 07-05-07. One of the young is calling in the background while it is being ringed and the female responds to this. Unfortunately the sound is somewhat deformed by the poor microphone on the camera. Een van de jongen roept op de achtergrond terwijl deze geringd wordt en het vrouwtje reageert hierop. Helaas is het geluid iets vervormd door de slechte microfoon van de camera.10: © Ruud Altenburg, 07-05-07. The female responds to calls of the male. Het vrouwtje reageert op het roepen van het mannetje.