Peregrines/SlechtvalkenPeregrine - Slechtvalk - Immature/jong

Peregrine - Slechtvalk - Immature/jong

Peregrine - Slechtvalk - Immature/jong

Peregrine - Slechtvalk - Immature/jong

Peregrine - Slechtvalk - Immature/jong

1-5: © Ruud Altenburg, 06-06-05. In 2005, the clutch consisted of three eggs. Breeding started late because of territorial conflicts. This resulted in the original Belgian female being chased or even killed by a ringed bird probably from Germany. The eggs hatched on 16-05 and one male (orange R1 in 1, 4 and 5) and two females (orange T2 and T3 in 2 and 3) were ringed three weeks later. In 2005 bestond het legsel uit drie eieren. Het broeden startte laat vanwege territoriale conflicten. Dit had tot gevolg dat het oorspronkelijke Belgische vrouwtje verjaagd of zelfs gedood werd door een vrouw (waarschijnlijk) uit Duitsland. De eieren kwamen uit op 16-05 en drie weken later werden een mannetje (oranje R1 in 1, 4 en 5) en twee vrouwtjes (T2 en T3 in 2 en 3) geringd.Peregrine - Slechtvalk - Immature/jong

6: © Ruud Altenburg, 06-06-05. View from the nest box from at 110 m altitude. This is what the young face when they have to take off for the first time! Uitzicht vanuit de nestkast op ongeveer 110 m hoogte. Dit is wat de jongen te wachten staat als ze voor het eerst op de wieken moeten!Peregrine - Slechtvalk - Immature/jong

Peregrine - Slechtvalk - Immature/jong

Peregrine - Slechtvalk - Immature/jong

Peregrine - Slechtvalk - Immature/jong

Peregrine - Slechtvalk - Immature/jong

7-10: © Ronald van Dijk; 11: © Wil Leurs/AGAMI, 06-06-05. The parents flying around the nest during ringing. Note the size difference between male (the smaller bird in 7-8, 11) and female (9-10). The female is a new bird probably from Germany. De ouders vliegen rond het nest tijdens het ringen. Let op het grootteverschil tussen mannetje (de kleinere vogel in 7-8, 11) en vrouwtje (9-10). Het vrouwtje is een waarschijnlijk een vogel uit Duitsland.