Peregrines/SlechtvalkenPeregrine - Slechtvalk - Chick/jong

Peregrine - Slechtvalk - Chick/jong

Peregrine - Slechtvalk - Chick/jong

Peregrine - Slechtvalk - Chick/jong

1-3: © Ruud Altenburg; 4: © Ronald van Dijk, 06-05-03. Of the three eggs in the clutch, two have hatched. The chicks both are healthy males approximately 18 days old. They are ringed with orange I0/Arnhem 5.333.373 and I1/Arnhem 5.333.374 and placed back in the nest box. Van het legsel van drie eieren zijn er twee uitgekomen. De jongen blijken twee gezonde mannetjes van ongeveer 18 dagen oud. Ze worden geringd met oranje I0/Arnhem 5.333.373 en I1/Arnhem 5.333.374 en teruggeplaatst in de nestkast.Peregrine - Slechtvalk - Chick/jong

Peregrine - Slechtvalk - Chick/jong

Peregrine - Slechtvalk - Female/vrouwtje

5: © Ronald van Dijk; © 6-7: Ruud Altenburg, 06-05-03. Meanwhile the female has flown off but eventually she lands on the platform to check what is happening to her chicks. Ondertussen is het vrouwtje weggevlogen maar ze landt uiteindelijk op het plateautje om te kijken wat er met haar jongen gebeurt.Peregrine - Slechtvalk - Chick/jong

Peregrine - Slechtvalk - Chick/jong

Peregrine - Slechtvalk - Chick/jong

8-9: © Ruud Altenburg; 10: © Ronald van Dijk, 06-05-03. Close-ups of I1 (left in top photo; middle photo) and I0 in the nest box. Close-ups van I1 (links in de bovenste foto; middelste foto) en I0 in de nestkast.