Peregrines/SlechtvalkenPeregrine - Slechtvalk - Male/mannetje

Peregrine - Slechtvalk - Male/mannetje

Peregrine - Slechtvalk - Male/mannetje

1-3: © Ronald van Dijk, 12-04-03. The nest box on the Hemweg power station is inspected. At the moment the box is opened, the male is hatching the eggs; the female sits outside, feeding on a pigeon. The male doesn't seem to be bothered too much by the activity and initially sits just outside the box to check what's going on. De nestkast op de Hemweg Centrale wordt gecontroleerd. Op het moment dat de kast geopend wordt zit het mannetje op de eieren, terwijl het vrouwtje buiten een Stadsduif eet. Het mannetje lijkt zich niet veel aan te trekken van de onderbreking en blijft in eerste instantie net buiten de kast zitten om te kijken wat er allemaal gebeurt.Peregrine - Slechtvalk - Eggs/eieren

Peregrine/Slechtvalk

Peregrine - Slechtvalk - Eggs/eieren

4-6: © Ronald van Dijk, 12-04-03. The female has produced a clutch of 3 eggs. These are measured and weighed by Peter van Geneijgen. Het vrouwtje heeft een legsel van 3 eieren geproduceerd. Deze worden gemeten en gewogen door Peter van Geneijgen.Peregrine - Slechtvalk - Male/mannetje

Peregrine - Slechtvalk - Male/mannetje

Peregrine - Slechtvalk - Male/mannetje

7-9: © Ronald van Dijk, 12-04-03. Close-ups of the male. Only minutes after the inspection has finished, the female returns to the nest. Close-ups van het mannetje. Binnen enkele minuten na de controle keert het vrouwtje terug op het nest.