3cy Herring Gull/3kj ZilvermeeuwHerring Gull - Zilvermeeuw - Larus argentatus

Herring Gull - Zilvermeeuw - Larus argentatus

1-2: © Ruud Altenburg, 14-05-04. Zeeburgerpad, Amsterdam. 3cy argentatus Herring Gull Helsinki HT 193.833, ringed as pullus on 08-06-02 at Nuavo, Finland. Apparently, wintering immatures may linger well into May before returning north. This bird has to fly no less than 1362 km to its place of birth. 3cy argentatus Zilvermeeuw Helsinki HT 193.833, geringd als pullus op 08-06-02, Nuavo, Finland. Blijkbaar kunnen onvolwassen vogels tot diep in mei blijven hangen voordat ze naar het noorden terugkeren. Deze vogel moet maar liefst 1362 km terugvliegen naar zijn geboorteplek.